Adjektiv

Hva er adjektiv? Et adjektiv er et ord som beskriver en egenskap ved et substantiv. Eksempler på adjektiv En god lærer, et fint bilde, en dyktig kollega. Hvordan bøye adjektiv? Det kan være vanskelig å vite hvordan adjektivet skal bøyes, fordi det avhenger av kjønn eller tall/antall på substantivet. Det er ikke slik at det […]

Adverb

Hva er adverb? Et adverb er et ord som sier noe om hvordan, når, hvor eller i hvilken grad noe skjer. Et adverb kan stå til et verb, et adjektiv, et annet adverb eller en hel setning. Eksempler på adverb Hun synger vakkert. (Adverbet vakkert står til verbet synger og sier noe om hvordan hun […]

HMS

Hva er HMS? Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på alt arbeid som har med de fysiske og psykiske forholdene på en arbeidsplass å gjøre. HMS-arbeid handler kort fortalt om å beskytte helsa til de ansatte, trygge arbeidsmiljøet, sørge for at hver enkelt blir sett og kan videreutvikle kompetansen sin, og om å […]

Kollega

Hva er en kollega? En kollega er en person som er ansatt i samme bedrift som deg selv, og som du arbeider sammen med. Arbeidskamerat er et synonym til ordet kollega. En god kollega eller arbeidskamerat, ser andre rundt seg, er god til å lytte, lar folk få være seg selv og er hjelpsom når en kan. […]

Mikrofiberklut

Hva er en mikrofiberklut? I profesjonelt renhold brukes ofte mikrofibermaterialer i kluter og mopper. Fordelen med mikrofiber er flere: Man trenger lite vann når man bruker mikrofiberklut eller -mopp. Det er en fordel, for vann kan skade overflatematerialer. For eksempel vil linoleumsgulv bli skadet dersom det ligger igjen vann over lengre tid. Renhold med fuktig […]

Møte

Hva er et møte? Et møte kan være formelt eller uformelt, og to eller flere mennesker møtes, for å snakke om ett eller flere tema. Covid-pandemien endret hvordan vi definerer ordet møte, og endret også arbeidsmåten i mange bedrifter. Hjemmekontor ble plutselig standarden hos de fleste bedrifter og samtlige møter eksternt og internt ble holdt […]

Og eller å

Og eller å ? Når skal du bruke å og når skal du bruke og? Og og å er to ord som ofte forveksles i skriftlig norsk, fordi de uttales likt i mange dialekter. Men de har ulik betydning og funksjon i språket, så det er viktig å vite når man skal bruke dem. Og […]

Personlig pronomen

Hva er personlig pronomen? Personlig pronomen står i stedet for mennesker, dyr eller ting.  Personlige pronomen står i entall eller flertall, og i subjektsform eller objektsform. Eksempler på personlig pronomen Personlige pronomen i norsk defineres ut fra kjønn(genus) og tal(numerus). Personlige pronomen har også kasusbøying på norsk. Derfor kan vi bytte ut Alexandra med hun […]

pH-verdi

Hva er pH-verdi? PH-verdien på et rengjøringsmiddel forteller hvor kraftig middelet er. PH-verdiens skala går fra 0-14, der 7 er nøytralt. Til daglig renhold velger man nøytrale rengjøringsmidler. PH måles med pH-strips, de dyppes i væsken som skal måles. Fargen som fremkommer på stripsen, forteller hvilken pH-verdi væsken har. Disse fargene brukes ofte sammen med […]

Preposisjoner

Hva er preposisjoner? I det norske språket så er preposisjoner egne småord eller deler av uttrykk, og skal være lette å huske. Det kan ta lang tid å lære seg hvordan du skal bruke preposisjonene, fordi det finnes få generelle regler for bruk av preposisjoner. Du må lære deg uttrykkene litt etter litt. Preposisjoner er […]

Pronomen

Hva er pronomen? Pronomen betyr “for substantivet”, og pronomenet står ofte i stedet for et annet ord. Ulike typer pronomen med eksempler  Vi har 5 ulike typer pronomen. 1. Personlig pronomen står i stedet for både mennesker, dyr og ting.  For eksempel:  Erik er fra Oslo. Han er fra Oslo. 2. Resiprokt pronomen er ordet […]

Renholdsrapport

Hva er en renholdsrapport? I profesjonelt renhold rapporteres hva som er gjort av renhold til kunden regelmessig. Disse rapportene har mange navn som betyr det samme: Renholdsrapport, servicerapport, kvalitetsrapport eller avviksrapport. I profesjonelt renhold brukes mange forskjellige rapporter, og er spesielt mye brukt når kvaliteten på renholdet er avtalt ved å bruke NS-INSTA 800-standarden. Når […]

Substantiv

Lett forklart: Hva er substantiv? Substantiv er noe du kan ta på, eller kjenne på. Det kan være navn på personer, steder, dyr, ting, følelser eller ideer. Substantiv på norsk kan du sette en, ei eller et fremfor. Eksempler på substantiv Vi deler opp i to ulike typer substantiv, fellesnavn og egennavn. Fellesnavn skrives med […]

Synonymer

Hva er synonymer? Synonymer er ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Å bruke synonymer kan gjøre teksten din mer variert og spennende, og det kan også hjelpe deg å utvide ordforrådet ditt. Eksempler på synonymer For eksempel kan vi bruke ordet vaske eller rengjøre. Vi sier at vaske/rengjøre er synonyme […]

Verb

Hva er verb? Verb er ord for noe du gjør, eller noe som skjer, og vi bøyer verb i tid. Hvordan bøye verb? De mest vanlige formene å bøye verb på er i presens og preteritum. Presens er nåtid, noe som skjer her og nå, og preteritum er fortid, noe som har skjedd tidligere. Jeg […]