fbpx

Kompetansepluss

Har du ansatte som trenger eller ønsker å bli bedre i norsk på arbeidsplassen?
Da kan du søke om offentlig finansiert, yrkesrettet norskkurs hos Kompetansehuset Neo!

Språkproblemer på arbeidsplassen løses med Kompetansepluss

Høyere gjennomføringsevne på arbeidsplassen

Bedre selvtillit og mer kompetanse
hos de ansatte

Hva er Kompetansepluss-ordningen?

Kompetansepluss er en tilskuddsordning fra staten som gir bedrifter gratis norskkurs for sine ansatte. Kompetansepluss er et yrkesrettet norskkurs, som vil si at det skal gi de ansatte nødvendig norskkompetanse i arbeidshverdagen.

Kompetansepluss-kurs inkluderer muntlige ferdigheter så vel som skriving, lesing, regning og data.

Formålet er at Kompetansepluss skal bidra til at arbeidstakere fungerer på best mulig måte i sitt arbeid, og at de får mulighet til å vise sitt potensiale i jobben og at de kan delta i andre kompetansetiltak. 

Vi inngår samarbeid med bedrifter og utformer søknader som blir sendt inn sent på høsten. Ta kontakt i juni-oktober for samarbeid om påmelding til kurs. 

Nivåtilpasning og tematilpasning

140 timer per gruppe

Fleksibelt kurs, der du er! På nett eller fysisk

1-2 ganger i uken

Varighet fra 6 måneder til 1 år

Målgruppe for kurset

Kompetansepluss-kurset rettes mot voksne med kort formell utdannelse. Mange kursdeltakere jobber som renholdere, produksjonsarbeidere og sjåfører. Ordningen åpner også for kurs for mellomledere med kort formell utdanning, for eksempel i rapportskriving, muntlige presentasjoner eller data. Kurset må organiseres gjennom arbeidsgiver.

Ønsker du gratis, yrkesrettet norskkurs for dine ansatte?

Er du en arbeidstaker som ønsker Kompetansepluss på din arbeidsplass?

Oppbygging av kurset

Vi har utviklet et undervisningsopplegg basert på de formelle kursmålene fra myndighetene. Vi sørger for kvalitet ved å vektlegge yrkesrettet læring, relevant undervisningsmaterialet og kartlegging. 

2. Kartlegging av kursdeltakere
Vi kartlegger alle deltagerne på følgende ferdigheter før og etter kurset; muntlige ferdigheter, lesing, skriving og lytting. På den måten får læreren vite hva som bør inngå i kurset.
4. Undervisningsplan
Bedriften får innsyn i undervisningsplanen, som inneholder lærerens refleksjoner over nivået i gruppen og dermed hva som vektlegges i undervisningen.
5. Undervisning i små grupper
Kursene passer bra i grupper på 10. Mindre grupper gjør at læreren kan ha tett kontakt med alle deltakerne på kurset og individuelt tilpasse opplæringen. Dersom bedriften din har færre enn 10 kursdeltakere, kan dere finne en lokal bedrift å samarbeide med. Det er også mulig å møtes i digitale klasserom.
6. Oppmøte
Vi registrer deltakeroppmøtet på kurset i vårt digitale system. Dere kan få egen innlogging til dette og selv følge med på oppmøtet. På den måten har dere full oversikt.
7. Kursbevis
Ved gjennomført kurs vil deltakerne få kursbevis for fullført kurs. På kursbeviset står det hva de har lært og hvilket nivå de har opparbeidet seg. Det viser også antall timer kurs de har gjennomført.
Previous slide
Next slide

Hvorfor velge oss som leverandør av Kompetansepluss?


Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har godkjent oss som tilbyder av Kompetansepluss.

Vi søker midler, leverer kurs og rapporterer til myndighetene. Vi har lang erfaring med gjennomføring av Kompetansepluss-kurs. 

Vi jobber nøye med søknadene før vi sender dem inn, slik at dere får innvilget kursene dere ønsker. Vi ser at det blir mer og mer avgjørende for innvilgelse av søknad at virksomheten er villig til å betale lønn til kursdeltakerne under deler av kurset, enten 10% av kurstimene, halvparten eller alle kurstimene.

For at dere skal se resultater av kursene, må deltakerne få hjelp til å overføre det de lærer på kurs til praksis i virksomheten. Vi bruker 70-20-10-modellen for læring i dette arbeidet. Vi samarbeider med dere om å opprette tiltak i deres bedrift. Hvilket mulighetsrom har dere for å tilrettelegge for språkpraksis? Vår ekspert på læring i bedrifter bidrar til dette. Les mer om dette i E-bok om Kompetansepluss: Jeg vil finne ut mer

Vi har blant annet gjennomført Kompetansepluss-kurs hos:

Ofte stilte spørsmål om Kompetansepluss

Kursene legger vekt på grunnleggende ferdigheter som norsk språk, muntlige ferdigheter, lesing, skriving, data, og/eller hverdagsmatematikk. 

Yrkesrettet norskopplæring innebærer også innføring i norsk arbeidslivskultur og kommunikasjon i tillegg til relevant vokabular.

Kursene har foregått på arbeidsplassen, for eksempel i et møterom eller kantina. Men nå for tiden er det mest vanlig at vi arrangerer kursene i digitalt klasserom gjennom Teams. 

Det må være minimum 8 deltakere, og vi anbefaler at det er 10 personer i hver gruppe. 

Medarbeidere i lavkompetanseyrker kan få denne typen kurs. Det er krav om at man ikke har utdanning utover grunnskole som er godkjent i Norge. Medarbeidere med universitetsutdanning fra hjemlandet som ikke er godkjent i Norge og som jobber i et lavkompetanseyrke kan få gratis kurs.

Vi velger tidpunkt for kurs som passer dere. Alt er mulig; morgen, dag, ettermiddag, kveld eller helg. 

Kursene er som regel på 140 timer. Som regel er det 1 kursøkt i uken, men dere kan også ha 2 kursøkter i uken. Kursøktene er på minimum 3 timer. Hvis man har en kursøkt i uken tar det omtrent ett år å gjennomføre kurset.

Kursene starter ofte opp i mars/april.  Dette har sin bakgrunn i at påmeldingsfristen til myndighetene er i november/desember. I tillegg skal myndighetene ha noen måneder til saksbehandling. Dersom myndigheten bruker kortere tid på saksbehandling, kan kursene starte før. Du som samarbeider med oss får løpende informasjon underveis i ventetiden.

Meld interesse for kurs ved å fylle inn skjema her: https://kompetansehusetneo.no/meld-interesse-for-norskkurs/

 

Du må i tillegg signere en samarbeidsavtale vi sender deg  Vi sender inn søknad og står for all rapportering til myndighetene vedrørende kurset.

Kursene er gratis fordi vi søker finansiering hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, i en ordning som heter Kompetansepluss. 

Merk at du likevel  må bidra med engasjement og tid for å ha kurs for dine medarbeidere. Blant annet må du rekruttere deltakere, finne tidspunkt for kurs, motivere deltakere, følge opp deltakere som ikke møtes. Noen velger også å betale lønn for timene deltakerne går på kurs, det vil øke motivasjonen for å møte opp og dermed bidra til bedre læring. 

Virksomhetens bidrag kalles bedriftens egenandel i vår søknad til Kompetanse Norge.

Vi leverer kurs over hele Norge. Fysisk eller digitalt.

For landsdekkende virksomheter kan vi la teknologien gjøre jobben istedet for at dere samler inn excel-ark fra mellomledere. Da kan du ha fokus på prosess fremfor administrasjon! For å få vite mer om dette, book et møte med seniorrådgiver læring – Ingrid Byng. 

Nei. Vi leverer kurs til de aller minste bedriftene, de aller største og alle mellom. 

Vi tilpasser kurset etter nivået på deltakerne. Vi kartlegger alltid nivået på deltakerne før kursstart. 

Les mer om Kompetansepluss her:

Hvorfor ha gratis norskkurs på jobb?

På arbeidsplasser der mange medarbeidere har utfordringer med norsk muntlig og/eller skriftlig språk, kan det fort oppstå misforståelser og feilkommunikasjon. Gjennom gratis, yrkesrettet norskkurs kan dere minimere disse utfordringene! 

Les mer i artikkelen – 10 grunner til å ha gratis norskkurs på jobben 

Få bedre kommunikasjon på jobb med Kompetansepluss

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø forutsetter god kommunikasjon. Dersom du har medarbeidere som snakker flere ulike språk på arbeidsplassen, kan det fort oppstå klikker både mellom de ansatte, men også mellom ledere og ansatte. Løsningen på dette kan være yrkesrettet norskopplæring for voksne. 

Les mer i artikkelen – Norskkurs: få bedre kommunikasjon på jobb 

Hvordan få norskkurs gjennom Kompetansepluss?

Dersom du har minoritetsspråklige ansatte i et av følgende yrker som ønsker å øke sin muntlige og skriftlige norskkompetanse, kan Kompetansepluss-kurset være aktuelt for din bedrift. 

Les mer i artikkelen – Hvordan kan man få gratis norskkurs på jobben?

Hva betyr det at Kompetansepluss er et yrkesrettet norskkurs?

Yrkesrettet norskkurs vil si at deltakerne i kurset øver seg på språkbruk som trengs på arbeidsplassen. For at kurset skal oppleves relevant for deltakerne, tar vi derfor utgangspunkt i yrkesprofiler for basisferdigheter og interne tekster fra virksomheten i kursene. 

Les mer i artikkelen – Slik yrkesretter vi norskopplæringen i Kompetansepluss 

ISS: Færre misforståelser på arbeidsplassen etter Kompetansepluss-kurs

ISS Facility Services har tilbudt norskkurs gjennom Kompetansehuset Neo ved flere anledninger. Lars-Erik, Site Manager for ISS Telenor Eiendom, forteller at det har blitt færre misforståelser og mindre problemer på arbeidsplassen i etterkant av norskkurset. Dette både fordi de ansatte har utviklet sine norskferdigheter og fordi kurset har skapt større samhold. 

Les mer her: ISS – Gratis norskkurs ga færre misforståelser 

Ble forfremmet etter Kompetansepluss-kurs

Malgorzata, renholder i Elite Servicepartner, ble forfremmet til kundeansvarlig etter hun hadde gjennomført Kompetansepluss-kurs hos Kompetansehuset Neo. Gjennom kurset utviklet hun sine norske språkferdigheter generelt, men fikk også en større forståelse for språket innenfor renholdsbransjen. 

Les mer om Malgorzata sin opplevelse her – Satset på norskkurs, ble forfremmet 

God erfaring med Kompetansepluss-kurs fra Kompetansehuset Neo

Daglig leder i Arkas AS, Kamila, har i regi av Kompetansehuset Neo gjennomført Kompetansepluss-kurs for sine 8 ansatte. Hun forteller at de ansatte utviklet sine evner til å forstå tekster og uttrykke seg på norsk, og gjennom kurset begynte å snakke norsk med kundene sine. 

Les mer her: God erfaring med Kompetansepluss-kurs fra Kompetansehuset Neo 

ISS får enkelt gratis norskkurs over hele landet

ISS er opptatt av språk på arbeidsplassen og hadde allerede en tilsvarende ordning av norskkurs da de ble kontaktet av Tine, daglig leder i Kompetansehuset Neo. Ettersom Kompetansehuset Neo tilbyr gratis norskkurs over hele landet, noe andre tilbydere ikke kunne, ble valget enkelt. ISS trekker også frem at de er spesielt fornøyde med Kompetansehuset Neos moderne produkt med digitale løsninger. 

Les mer her: ISS får enkelt gratis norskkurs over hele landet 

Derfor trenger pleieassistenter Kompetansepluss-kurs

Pleieassistenter har et viktig ansvar når det gjelder pasientoppfølging, og arbeidsoppgavene krever god kommunikasjon og språkforståelse. Mange pleieassistenter har et annet morsmål enn norsk og for de som har utfordringer med muntlig og/eller skriftlig norsk, kan Kompetansepluss-kurs være løsningen. 

Les mer her: 5 grunner til at pleieassistenter trenger Kompetansepluss-kurs

Icopal: "Terskelen for å snakke norsk er mye lavere"

Arle Gausel, avdelingsleder i Icopal, forteller at han er svært fornøyd med Kompetansepluss-kurs fra Kompetansehuset Neo. Han trekker frem at mange av medarbeiderne har gått vanlige norskkurs, men at dette ga dem lite da det ble for generelt. Gjennom Kompetansepluss lærer deltakerne norsk som går direkte på det de trenger i jobben, noe som har gitt stor verdi. Arle forteller at de ansatte nå både tør å snakke mer norsk på jobb, men også på fritiden. 

Les mer om Icopal sin opplevelse med Kompetansepluss her: Icopal – “Terskelen for å snakke norsk er mye lavere”L