fbpx

Kompetansepluss undervisningsmateriale

Kompetansepluss undervisnings-materiale

Vi retter undervisningen i Kompetansepluss-kurset mot ulike bedrifter. Opplæringen tar derfor utgangspunkt i
materiale 
fra din bedrift, kombinert med digitale læreverk som er rettet mot språk og situasjoner på arbeidsplassen. 

Usikker på hva Kompetansepluss er? Les mer om kurset her

1. Digitale læreverk

 

Disse inneholder: 

  • Tekster og oppgaver til ulike nivå.
  • Eksempler på kommunikasjon med sjefer, kolleger, kunder.
  • Enkel grammatikk; hvordan bøye vanlige verb.
  • Arbeidslivslære; HMS, planlegging og kvalitet, diskusjon fremgangsmåter; samarbeid med kolleger; foreslå endringer i oppgaver/rutiner; avviksmeldinger; lese skilt/bruksanvisninger; informasjon om egen sikkerhet, hygiene, miljøinformasjon; sentrale fagord.
  • Eksempler på dialoger til bruk i sosialt samvær med kolleger på norsk.

2. Buttons til bruk i arbeidssituasjonenVår erfaring er at mange trener lite på å snakke i arbeidshverdagen. Vi har derfor produsert buttons som deres kursdeltakere kan bruke på jobb om dere ønsker det. Meningen er å oppfordre personer i omgivelsene som er villig til å gjøre en ekstra innsats til å få i gang en dialog.

3. Autentisk materiale fra arbeidssted

For å øve på det som er relevant for virksomheten, samler vi på forhånd inn tekster som er i omløp i virksomheten. Eksempler kan være ulike skilt og oppslag, personalhåndbok, HMS-regler, ansettelsesavtale, timelister, produktoppslag, internavis og manualer. Disse tekstene kopierer vi opp og legger i kurspermene som deltakerne får utlevert.