fbpx

Ledige læreroppdrag

Ledige undervisningsoppdrag

Norskopplæring på arbeidsplasser, 3-6 timer per uke, gruppeundervisning, 150 timers kurs.

Har du lyst til å undervise mer? Vi søker etter lærere til kurs på arbeidsplasser.
Du kan søke uansett hvor i landet du bor: Kursene er med fysisk oppmøte eller de går digitalt via Teams.
De fleste kurs går på ettermiddagen/kvelden. Helger kan også være aktuelt tidspunkt for undervisning.
Gruppeundervisning med 5-15 deltakere.
Arbeidslivsdomenet er hovedfokus i kursene.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Mer enn 1000 timers erfaring med å undervise voksne
 • 30 stp. i å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter
 • 30 stp. i voksenpedagogikk
 • 30 stp. i norsk som andrespråk fra norsk universitet eller høgskole
 • Lærerutdanning/PPU
 • Før oppstart må lærer gjennomføre «nettkurs for kursholdere i Kompetansepluss-programmet» utviklet av Kompetanse Norge/HK-dir og sende inn kursbevis til Kompetansehuset Neo.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise i henhold til Kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
 • Kartlegge deltakernes nivå i begynnelsen og slutten av kurset
 • Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
 • Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
 • Skape en trygg og inkluderende atmosfære
 • Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
 • Kreativ i undervisningssammenheng
 • Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
 • Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan lede en gruppe

Vi tilbyr:

 • Læringsplaner til alle kurs
 • Digitale læringsressurser
 • Kartleggingsverktøy
 • Fellesskap med andre lærere i Kompetansepluss-ordningen
 • Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen

Send søknad til Kompetansehuset Neo ved Ingrid Byng – seniorrådgiver læring:
ingrid@kompetansehusetneo.no

Kompetansehuset Neo leverer norskkurs som er støttet av det offentlige, som Kompetansepluss og Norskopplæringsordningen. Renholdsbransjen/facility er den bransjen vi leverer mest kurs til. Vi jobber med små bedrifter og store konsern som ISS Facility Services AS.

Å være lærer på slike kurs innebærer at du blir kjent med bedriftskulturer og kan hjelpe folk til å fungere enda bedre i jobben sin. Du kan få støtte fra faglig leder og fra andre lærerkolleger som har oppdrag hos oss. Velkommen til oss!