fbpx

Ledige undervisningsopdrag

Ledige undervisningsoppdrag 2021

Klikk på lenken for å lese mer om stillingen, ønskede kvalifikasjoner og søknadsfrist.

Lærer med norsk som andrespråk (30 studiepoeng)

 • Vi har ledige digitale undervisningsoppdrag. Du kan bo hvor som helst i Norge og undervise hos oss!
 • Vi har også ledige oppdrag hvor kurset skal holdes hos arbeidsgiver. Vi har blant annet stort behov for lærere
  i Oslo og omegn.
 • Undervisningsdag og klokkeslett: Fleksibelt

Deltakerne på kurset er ansatte som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. I kurset inngår også regning slik deltakerne bruker det i hverdagen. Undervisningen er praksisnær — det vil si at situasjoner og tekstunivers fra arbeidsplassen er utgangspunkt for læringen.

Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for læring. Du bør ha “to ører og en munn”, det vil si at du hele tiden holder kontakt med deltakerne og lytter til hva de mener er nyttig å lære. Du bør være fleksibel, for ofte vil ikke opplegget på kurset bli akkurat som du har planlagt.

Lærer må ha pedagogisk utdanning og etterutdanning i norsk som andrespråk . Du bør ha erfaring med å undervise voksne i norsk. Du må være såpass trygg i matte at du kan undervise i dette med litt veiledning.

Stillingen kan kombineres med annen jobb.

For å få kjennskap til metodikken, les mer her:

Nettkurs for kursholdere i kompetansepluss-programmet

Grunnleggende ferdigheter

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise i henhold til Kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
 • Kartlegge deltakernes nivå i begynnelsen og slutten av kurset
 • Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
 • Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
 • Skape en trygg og inkluderende atmosfære
 • Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt

Kvalifikasjoner:

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
 • Kreativ i undervisningssammenheng
 • Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
 • Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan lede en gruppe

Vi tilbyr:

 • Digitale læreverk
 • Fellesskap med andre lærere i Kompetansepluss-ordningen.
 • Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen

Send søknad merket “Nettundervisning” til Kompetansehuset Neo ved pedagogisk ansvarlig Elina Tomren, e-post: elina@kompetansehusetneo.no 

Søknadsfrist: Snarest

Lærer til undervisningsoppdrag i grunnleggende ferdigheter i les/skriv og regning

Vi har ledig undervisningsoppdrag!

 • Undervisningen vil foregå digitalt og vi bruker Teams som plattform.
 • Vi vil fremover kjøre fysiske kurs igjen også og trenger nå snarest en lærer til undervisningsoppdrag i Tynset.
 • Timeantall per kurs: 140 timer.
 • Tidspunkt per kurs kan være: 1-2 dager i uken, dagtid, ettermiddag eller kveld. (3 timer pr. kursøkt).

Deltakerne på kurset er voksne som trenger mer opplæring i norsk slik at de blir kvalifisert for det norske arbeidslivet og å delta i felleskapet sosialt.

Undervisningen er praksisnær — det vil si at situasjoner og tekstunivers fra hverdagen til deltakerne er utgangspunkt for læringen.

Dette kurset skal være yrkesrettet og muntlig i undervisningsform. Grunntanken er at vi skal gjøre deltakerne bedre rustet til å delta i det norske samfunnslivet, både privat og i jobben. Vi tar utgangspunkt i den enkelte deltaker og vil sette mål for den enkelte ut i fra deres ståsted.

Opplegg for semesteret vil bli laget i tett dialog med oppdragsgiver og Kompetansehuset Neo.

Yrkesprofilene fra Kompetanse Norge blir aktivt bruk i undervisningen. Grunnleggende ferdigheter fra yrkesprofilene kan være å gjennomføre enkle samtaler, skrive korte beskjeder eller lese enkel info på et skriv. Det er viktig å mestre også dette i hverdagen.

Du må være god på relasjonskompetanse og å se den enkelte. Det er viktig i denne stillingen å motivere og å engasjere den enkelte. Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for læring. Du bør ha “to ører og en munn”, det vil si at du hele tiden holder kontakt med deltakerne og lytter til hva de mener er nyttig å lære. Du bør være fleksibel, for ofte vil ikke opplegget på kurset bli akkurat som du har planlagt.

Lærer må ha pedagogisk utdanning og gjerne etterutdanning i norsk som andrespråk .

I tillegg må du ha en av følgende videreutdanninger;

 • Voksnes læring og læringskultur ved OsloMet
 • Voksenpedagogikk/lese- og skriveopplæring for voksne fra UIS (tilbys ikke nå).

Du bør ha erfaring med å undervise voksne i norsk.

Stillingen kan kombineres med annen jobb.

For å få kjennskap til metodikken, se her:

Nettkurs for kursholdere i kompetansepluss-programmet

Grunnleggende ferdigheter

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise i henhold til Kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
 • Kartlegge deltakernes nivå i begynnelsen og slutten av kurset
 • Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
 • Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
 • Skape en trygg og inkluderende atmosfære
 • Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning og erfaring med å undervise voksne
 • Svært god på relasjonskompetanse — evner å motivere og se den enkelte.
 • Gjerne etterutdanning innenfor norsk som andrespråk
 • Etterutdanning innenfor grunnleggende ferdigheter for voksne (les/skriv, muntlig, data)
 • Kompetanse i norsk språk
 • Nettkurs for lærere i Kompetansepluss.
 • Erfaring med nettundervisning, gjerne Teams

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
 • Kreativ i undervisningssammenheng
 • Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
 • Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan lede en gruppe

Vi tilbyr:

 • Læringsplaner til alle kurs
 • Digitale læringsressurser
 • Kartleggingsverktøy
 • Fellesskap med andre lærere i Kompetansepluss-ordningen
 • Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen

Send søknad merket “Digitale kurs 2021” til Kompetansehuset Neo ved pedagogisk ansvarlig Elina Tomren, elina@kompetansehusetneo.no

Søknadsfrist: Snarest