fbpx

Ledige stillinger

Lærer med norsk som andrespråk?

Vi har søkt om midler til nye kurs, med oppstart medio mars-april 2020. I den anledning ønsker vi nå å søke etter lærere til disse kursene.

 

Du som lærer må ha pedagogisk utdanning og gjerne etterutdanning i norsk som andrespråk. Du bør ha erfaring med å undervise voksne i norsk.

I tillegg søker vi spesifikt etter lærere med følgende utdanning:

 • Videreutdanning i voksenpedagogikk og IKT-didaktikk. USN/tidl. høgskolen i Sørøst-Norge.
 • Voksnes læring og læringskultur ved OsloMet
 • Voksenpedagogikk/lese- og skriveopplæring fra UIS (tilbys ikke nå)
 

Stillingen kan kombineres med annen jobb.

Deltakerne på kurset er voksne som trenger mer opplæring i norsk slik at de blir kvalifisert for det norske arbeidslivet og å delta i felleskapet sosialt.

Undervisningen er praksisnær –  det vil si at situasjoner og tekstunivers fra hverdagen til deltakerne er utgangspunkt for læringen.

Dette kurset skal være yrkesrettet og muntlig i undervisningsform. Grunntanken er at vi skal gjøre deltakerne bedre rustet til å delta i det norske samfunnslivet, både privat og i jobben. Vi tar utgangspunkt i den enkelte deltaker og vil sette mål for den enkelte ut i fra deres ståsted.

Opplegg for semesteret vil bli laget i tett dialog med oppdragsgiver og Kompetansehuset Neo.
Yrkesprofilene fra Kompetanse Norge blir aktivt brukt i undervisningen. Grunnleggende ferdigheter fra yrkesprofilene kan være å gjennomføre enkle samtaler, skrive korte beskjeder eller lese enkel info på et skriv. Det er viktig å mestre også dette i hverdagen.

Du må være god på relasjonskompetanse og å se den enkelte. Det er viktig i denne stillingen å motivere og å engasjere den enkelte. 

Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for læring. Du bør ha «to ører og én munn». Det vil si at du hele tiden lytter til hva de mener er nyttig å lære.

Du bør være fleksibel, for ofte vil ikke opplegget på kurset bli akkurat som planlagt.

For å få kjennskap til metodikken kan du lese her:

Kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdanning og erfaring med å undervise voksne
 • Svært god på relasjonskompetanse — evner å motivere og se den enkelte
 • Gjerne etterutdanning innenfor norsk som andrespråk
 • Etterutdanning innenfor grunnleggende ferdigheter for voksne (les/skriv, muntlig, data)
 • Kompetanse i norsk språk
 • Nettkurs for lærere i Kompetansepluss, se mer her
 
 
Personlige egenskaper:
 • Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
 • Kreativ i undervisningssammenheng
 • Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
 • Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan lede en gruppe
 
 
Arbeidsoppgaver:
 • Undervise i henhold til kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
 • Kartlegge deltakernes nivå i begynnelsen og slutten av kurset
 • Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
 • Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
 • Skape en trygg og inkluderende atmosfære
 • Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt
 
 
Vi tilbyr:
 • Læringsplaner til alle kurs
 • Ferdige kurspermer med litteratur til lærer og deltakere
 • Kartleggingsverktøy
 • Felleskap med andfe lærere i Kompetansepluss-ordningen
 • Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen
 
 
 

 

Send søknad merket «Kurs 2020» til Kompetansehuset Neo ved kurskoordinator Mona Midtbø. 

E-post: mona@kompetansehusetneo.no