fbpx

Ledige stillinger

Vi søker lærere til undervisningsoppdrag i grunnleggende ferdigheter i les/skriv, muntlig og digitale ferdigheter

Vi har ledige undervisningsoppdrag i Finnmark og Troms, Nordland, Buskerud, Oslo, Viken, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Agder.
Kursene er på 130 timer og oppstart er snarest!

Du som lærer må ha pedagogisk utdanning og erfaring med å undervise voksne.

Vi søker spesifikt etter lærere med følgende utdanning:

 • Videreutdanning i voksenpedagogikk og IKT-didaktikk. USN/tidl. høgskolen i Sørøst-Norge.
 • Voksnes læring og læringskultur ved OsloMet
 • Voksenpedagogikk/lese- og skriveopplæring fra UIS
 

Stillingen kan kombineres med annen jobb.

Deltakerne på kurset er voksne som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. I kurset inngår også digitale ferdigheter slik deltakerne bruker det i hverdagen. Undervisningen er praksisnær – det vil si at situasjoner og tekstunivers fra arbeidsplassen er utgangspunkt for læringen.

Yrkesprofilene fra Kompetanse Norge blir aktivt brukt i undervisningen. Grunnleggende ferdigheter fra yrkesprofilene kan være å gjennomføre enkle samtaler, skrive korte beskjeder eller lese enkel info på et skriv.

Du må være god på relasjonskompetanse og å se den enkelte. Det er viktig i denne stillingen å motivere og å engasjere den enkelte. Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for læring. Du bør ha «to ører og en munn», det vil si at du hele tiden holder kontakt med deltakerne og lytter til hva de mener er nyttig å lære.

For å få kjennskap til metodikken kan du lese her:

Kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdanning og erfaring med å undervise voksne
 • Svært god på relasjonskompetanse — evner å motivere og se den enkelte
 • Etterutdanning innenfor grunnleggende ferdigheter for voksne (les/skriv, muntlig, data)
 • Nettkurs for lærere i Kompetansepluss, se mer her
 
 
Personlige egenskaper:
 • Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
 • Kreativ i undervisningssammenheng
 • Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
 • Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan lede en gruppe
 
 
Arbeidsoppgaver:
 • Undervise i henhold til kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
 • Kartlegge deltakernes nivå i begynnelsen og slutten av kurset
 • Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
 • Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
 • Skape en trygg og inkluderende atmosfære
 • Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt
 
 
Vi tilbyr:
 • Læringsplaner til alle kurs
 • Ferdige kurspermer med litteratur til lærer og deltakere
 • Kartleggingsverktøy
 • Felleskap med andre lærere i Kompetansepluss-ordningen
 • Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen
 
 
 

 

Send søknad merket «Kurs 2020» til Kompetansehuset Neo ved kurskoordinator Mona Midtbø. 

E-post: mona@kompetansehusetneo.no