fbpx

Ledige stillinger

Lærer med norsk som andrespråk?

Om oppdragene:

(klikk her for å se stillingene)

Oppdragene er innenfor Kompetansepluss Arbeid som går ut på å undervise norsk som kursdeltakerne trenger på arbeidsplassen. Det viktigste er å heve kompetansen i muntlig norsk. Du må være interessert i kursdeltakernes arbeidshverdag.

Undervisningen skal dekke de områder deltakerne har behov for mer trening og kunnskap. Små grupper, mellom 4 og 12 deltakere.

Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for læring. Du bør ha ”to ører og en munn”, det vil si at du hele tiden holder kontakt med deltakerne og lytter til hva de mener er nyttig å lære. Du bør være fleksibel, for ofte vil ikke opplegget på kurset bli akkurat som du har planlagt.

Den ideelle lærer har pedagogisk utdanning og etterutdanning i norsk som andrespråk til disse oppdragene. Du bør ha erfaring med å undervise voksne i norsk. Du må være såpass trygg i matte at du kan undervise i dette med litt veiledning.

Stillingen kan kombineres med annen jobb.

For å få kjennskap til metodikken, se her:

https://www.kompetansenorge.no/kurs-og-konferanser/nettkurs-for-kursholdere-i-kompetansepluss-programmet/

https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/Profiler-for-grunnleggende-ferdigheter-pa-jobben/

 

Arbeidsoppgaver:

Undervise i henhold til Kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
Kartlegge deltakernes nivå og progresjon og tilpasse innhold til dette
Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
Skape en trygg og inkluderende atmosfære
Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt

 

Kvalifikasjoner:

Pedagogisk utdanning og/eller erfaring med å undervise voksne
Etterutdanning innenfor norsk som andrespråk
Etterutdanning innenfor grunnleggende ferdigheter for voksne (les/skriv, data, matematikk)
Kompetanse i norsk språk og matematikk
Nettkurs for lærere i Kompetansepluss. Se mer her

 

Personlige egenskaper:

Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
Kreativ i undervisningssammenheng
Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
Har gode samarbeidsegenskaper
Kan lede en gruppe

 

Vi tilbyr:

Læringsplaner til alle kurs
Ferdige kurspermer med litteratur til lærer og deltakere
Kartleggingsverktøy
Fellesskap med andre lærere i Kompetansepluss-ordningen.
Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen

Ledige undervisningsoppdrag i oktober:

 

Tromsø

Undervisningsoppdrag på 100 timer i Tromsø. Oppstart snarest. Undervisningen skal foregå tirsdager kl. 17.00-20.00 og onsdager kl. 17.00-20.00. Kursdeltakerne er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Arendal

Undervisningsoppdrag på 50 timer i Arendal. Oppstart snarest. Undervisningen skal foregå tirsdager kl. 15.00-18.00. Kursdeltakerne er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Kongsberg

Undervisningsoppdrag på 50 timer i Kongsberg. Oppstart januar. Undervisningen skal foregå onsdager kl. 14.00-17.00. Kursdeltakerne er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Meld interesse til kurskoordinator Mona Midtbø
Tlf. 461 22 598
E-post: mona@kompetansehusetneo.no
NB! Send med søknadsbrev og CV.

Vi behandler søknader fortløpende, så hvis du er interessert, ikke nøl med å ta kontakt!