fbpx

Ledige stillinger

Nettundervisning: Lærer til undervisningsoppdrag i grunnleggende ferdigheter i les/skriv, muntlig og digitale ferdigheter

Vi har ledige undervisningsoppdrag - Nettundervisning

Deltakerne på kursene er ansatte som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. I kurset inngår også digitale ferdigheter slik deltakerne bruker det i hverdagen. 

Undervisningen er praksisnær — det vil si at situasjoner og tekstunivers fra arbeidsplassen er utgangspunkt for læringen.

Yrkesprofilene fra Kompetanse Norge blir aktivt brukt i undervisningen. Grunnleggende ferdigheter fra yrkesprofilene kan være å gjennomføre enkle samtaler, skrive korte beskjeder eller lese enkel info på et skriv.

Du må være god på relasjonskompetanse og å se den enkelte. Det er viktig i denne stillingen å motivere og å engasjere den enkelte. 

Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for læring. Du bør ha “to ører og en munn”, det vil si at du hele tiden holder kontakt med deltakerne og lytter til hva de mener er nyttig å lære.

 

For å få kjennskap til metodikken kan du lese her:

 
 

Tidspunkter :

 • tirsdager 14-17
 • tirsdager 16-19
 • tirsdager 18-21
 • torsdager 18-21 
Kan komme andretidspunkt og, så det er bare å søke selv om disse tidspunktene ikke passer. 
Kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdanning og erfaring med å undervise voksne
 • Svært god på relasjonskompetanse — evner å motivere og se den enkelte
 •  Erfaring med Teams og nettundervisning
 • Nettkurs for lærere i Kompetansepluss, se mer her
Personlige egenskaper:
 • Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
 • Kreativ i undervisningssammenheng
 • Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
 • Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan lede en gruppe
  
Arbeidsoppgaver:
 • Undervise i henhold til kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
 • Kartlegge deltakernes nivå i begynnelsen og slutten av kurset
 • Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
 • Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
 • Skape en trygg og inkluderende atmosfære
 • Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt
 
Vi tilbyr:
 • Læringsplaner til alle kurs
 • Ferdige kurspermer med litteratur til lærer og deltakere
 • Kartleggingsverktøy
 • Felleskap med andre lærere i Kompetansepluss-ordningen
 • Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen


Send søknad merket “Nettundervisning” til daglig leder Tine Solvang, 

E-post: tine.solvang@kompetansehusetneo.no 

Søknadsfrist: Snarest