fbpx

Kompetansehuset Neo er behandlingsansvarlig

Kompetansehuset Neo er behandlingsansvarlig for dataene som samles inn i forbindelse med drift av nettsted og markedsføring. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.

Formålet med behandling av personopplysninger

 • Å gi deg mest mulig skreddersydd og relevant informasjon når du er i kontakt med oss. Denne kontakten kan foregå ved at du besøker våre nettsider, laster ned elektronisk materiell, mottar nyhetsbrev, får tilbud om kurs, mottar fysisk materiell, etc.
 • Å kontakte deg som representant for en forretningsforbindelse
 • Å kunne administrere kurs du deltar på:
   1. identifikasjon av deltaker på kurs
   2. for å kunne kommunisere med deltaker vedrørende kurs
   3. for å registrere oppmøte på kurs
   4. utsendelse av kursbevis
   5. evaluering av kurs etter kursdeltakelse

Personopplysninger som samles inn og behandles

For digital markedsføring:

 • For at du skal kunne abonnere på temaspesifikke nyhetsbrev fra oss, trenger vi å registrere ditt navn, din e-postadresse, samt firmatilknytning og dine interesseområder.
 • Hvis du retter en henvendelse til oss via nettsider eller andre kanaler, trenger vi å registrere din kontaktinformasjon samt navn og annen informasjon vi trenger for å svare deg på henvendelsen.
 • Når du besøker våre nettsider registrerer vi din unike adresse på internett (IP-adressen til enheten du bruker). Denne adressen forteller ikke hvem du er, men kan brukes til å lokalisere hvilket land, fylke eller by du befinner deg i når du besøker våre nettsider. Sammen med denne adressen lagrer vi adferden din på nettsidene samt tekniske data (som nettleser, skjermoppløsning, etc.), slik at vi kan analysere det generelle bruksmønsteret og optimalisere nettsidene til fordel for våre besøkende.
 • Vi henter inn informasjon om bruksmønsteret: Dersom du på nettsidene gir deg til kjenne gjennom å oppgi e-postadressen din ved f.eks. bestilling av en elektronisk publikasjon, vil vi knytte e-postadressen til din aktivitet på nettstedet. Dette vil gi oss muligheten til å tilby deg publikasjoner, informasjon eller spesielle fordeler tilpasset din adferd på nettstedet og bakgrunn for ditt besøk.
 • Nettsidene lagrer data på såkalte informasjonskapsler («cookies»). Disse kapslene lagres på enheten du bruker (datamaskin, nettbrett, mobil) og brukes for å huske handlinger og dine preferanser på nettstedet til ditt neste besøk på nettstedet. Slik vil du oppleve at nettstedet har tilpasser seg hvordan du ønsker å bruke nettstedet. Vi har som policy at det i slike kapsler ikke lagres informasjon som kan identifisere deg som person. De fleste nettlesere aksepterer automatisk lagring av informasjonskapsler. Du kan, ved å endre i enhetens eller nettleserens innstillinger, velge å avvise lagring av slik kapsler, eller kreve samtykke før lagring av ny informasjonskapsel. Innstillingen er å forstå som at du samtykker dersom du uttrykker aksept for bruk av informasjonskapsler. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

For kursdeltakelse:

Vi registrerer følgende informasjon når du meldes på eller melder deg på et kurs:

 • fornavn og etternavn
 • fødselsdato
 • kontaktinformasjon (e-postadresse/mobilnummer)
 • kjønn
 • adresse (for de som deltar på fagbrevkurs)
 • kursnavn, sted og tidspunkt for elevens faktiske kursdeltakelse
 • registrert interesse for kurs

Informasjonen hentes fra virksomheten som melder deg på kurs (for Kompetansepluss-kurs) eller fra et skjema som du har fylt inn. I enkelte tilfeller registrerer lærer på kurset personopplysningene og videreformidler til Kompetansehuset Neo – vi har en konfidensialitetsavtale med lærerne som hindrer at opplysningen spres videre

Slik arkiveres og slettes opplysningene

For digital markedsføring: Personopplysningene lagres i programvaren Hubspot og beholdes så lenge det er nødvendig. Opplysningene slettes dersom du gir oss beskjed om det.

For kursdeltakelse på Kompetansepluss-kurs: Personopplysningene lagres i CRM-systemet SuperOffice. Navn, fødselsdato, e-post og telefonnummer lagres i kurssystemet FrontCore. Når kurset er starter, rapporteres opplysningene om deltakere inn til Kompetanse Norge. Når kurset er ferdig gjennomført og økonomisk rapport fra kurset er godkjent fra Kompetanse Norge, sletter vi også alle personopplysninger fra våre systemer, med mindre deltakeren har gitt samtykke til at vi beholder dem.

For kursdeltakere på åpne fagbrevkurs: Personopplysningene lagres i Frontcore. Når kurset er ferdig, sletter vi personopplysningene fra våre systemer med mindre kursdeltakeren har gitt oss tillatelse til å beholde dem.

Tilgang til personopplysninger

Disse har i tillegg tilgang til opplysninger som samles i forbindelse med drift av nettsted og digital markedsføring:

 • Scandinavian Technology Institute (STI) som er driftsleverandør for www.kompetansehusetneo.no
 • Hubspot, en programvare for digital markedsføring som vi bruker.
 • STI som er leverandør av markedsføringstjenester og dermed har tilgang til personopplysningene gjennom at de også har tilgang til vår konto hos markedsføringsprogrammet Hubspot.

Hubspot har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land. Techweb og STI leverer ikke ut opplysninger til andre, og bruker heller ikke opplysningene selv. Vi har en databehandleravtale med STI som regulerer at de ikke bruker eller videreformidler data som er hentet inn gjennom vårt nettsted.

Disse har tilgang til informasjon knyttet til kursdeltakelse:

 • CRM-systemet SuperOffice
 • kurssystemet FrontCore

Disse systemleverandørene leverer ikke videre opplysninger som er lagret i sine systemer, da de følger offentlige standarder.

Når det gjelder Kompetansepluss-kursdeltakere, utleveres i tillegg nødvendige opplysninger til Kompetanse Norge, dette for å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de vi har avtale med.

Direkte markedsføring

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev og informasjon fra oss. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement gjennom en link i nyhetsbrev du mottar.

Dine rettigheter

Alle personer som spør om det har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be oss korrigere opplysningene.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter dine personopplysninger når du gir oss beskjed om det.

Du har rett til å protestere mot behandlingen og eventuelt klage på behandlingen til Datatilsynet i Norge.

Samtykke

Ved å bruke våre nettsider, tjenester og produkter aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Ved å delta på våre kurs samtykker du til denne behandlingen av personopplysninger.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR).

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, melde seg på kurs og arrangementer, etc. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

Det er frivillig å delta på kurs hos Kompetansehuset Neo. For å kunne håndtere påmelding og administrasjon av tilbudet er det nødvendig å behandle personopplysninger. Hvis du ikke samtykker til behandlinger av personopplysninger vil du ikke kunne benytte deg av tilbudet.

Gyldighet

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 22. oktober 2019 og er gyldig fra dette tidspunkt og inntil videre.

Salgsvilkår

Salgsvilkår for kjøp i vår netttbutikk finner du her:

https://kompetansehusetneo.no/salgsvilkar

Kontakt med oss

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne erklæringen eller vårt forhold til dine personopplysninger, kan du sende en e-post til:

post@kompetansehusetneo.no

eller sende et brev til

Kompetansehuset Neo
Fredrik Selmers vei 6
0663 Oslo