fbpx

Norskopplæringsordningen (norsk B1)

Har du ansatte som ønsker å oppnå B1 norsknivå? B1-nivået i norsk kan være nødvendig for å få teamlederstilling eller for å ta videreutdanning. Disse kursene er gratis. Finanseringen kommer fra Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

Vi søker ved enhver anledning midler til denne ordningen, og har hvert år plasser til medarbeidere
i våre samarbeidsbedrifter. Vi forventer neste utlysning i denne ordningen januar 2025.

Det er begrenset antall plasser. 

Meld på dine medarbeidere her:

Hva er norskopplæringsordningen (norsk b1)?

Norskopplæringsordningen (tidligere klippekortordningen) er en tilskuddsordning gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kompetansehuset Neo forvalter tilskudd fra IMDi til å gjennomføre Norskopplæringsordningen, som betyr at kurset er gratis for deltakerne. 

Formålet med denne tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som ønsker å styrke sin norskkompetanse. Målet med kurset er at deltakerne skal komme seg opp på nivå B1 eller høyere i muntlig og/eller skriftlig norsk.  

Kurset er gratis

Innholdet i kurset tilpasses kursdeltakernes behov for å lære norsk

Begrenset antall plasser

Kurset går over 80 timer

Målgruppe for ordningen

Norskkurs B1 passer for medarbeidere som har begrensede norskferdigheter og behov for å lære mer norsk. Kanskje ønsker de å ta fagbreveksamen, men synes det skriftlige er vanskelig? Eller de ønsker jobb i et yrke der det stilles krav om norskferdigheter på B1-nivå, som for eksempel avdelingsleder eller andre jobber der lesing og skriving inngår. 

Myndighetene stiller krav om at deltakerne skal være innvandrere som har brukt opp sine rettigheter til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, eller som ikke har rett til slik gratis opplæring.

Slik hjelper vi deltakerne med å gjennomføre opplæringen

1. Kartlegging
Gjennom kartlegging kommer deltakerne i en gruppe med andre som er på samme nivå som dem.
2. Tidspunkt for kurset
Deltakerne velger tidspunktet som passer for seg. Kurset går i helgen, på dagtid eller på kveldstid.
3. Oppkobling til undervisning
Deltakerne får hjelp til å koble seg opp til undervisningen før første kursøkt.
4. Invitasjon til kurs
Deltakerne får jevnlig invitasjon til kurset med link til e-post.
5. Tilgang til veiledning
Deltakerne har tilgang til en lærer for veiledning 1 time hver uke.
6. God oppfølging
Vi ønsker at deltakerne gjennomfører kurset og følger dem derfor godt opp underveis!
Previous slide
Next slide