fbpx

Om oss

Om Kompetansehuset Neo

I Kompetansehuset Neo jobber vi med læring. Læring er noe alle har vært i kontakt med. Men det er komplisert å få til gode læringsprosesser på en arbeidsplass. Dette jobber vi med for å få til på en så god måte som mulig for alle virksomhetene vi samarbeider med.

Her er noen av ingrediensene som bør være med i en læringsprosess:

  • Ledelsen må fremheve viktigheten av at de som går i opplæringstiltak lærer det de går på kurs for å lære. Ledelsen må også sikre at kursdeltakerne opplever at kompetansen de opparbeider seg er nyttig: De trenger å oppleve at de har bruk for kompetansen i jobben sin.
  • Kursdeltakerne må ha en indre motivasjon for å lære. Indre motivasjon handler om å ha en viss autonomi i forhold til hva man skal lære, en sosial tilhørighet underveis i læringsprosessen og at undervisningen er passe vanskelig slik at man verken blir demotivert eller understimulert. I tillegg må kursdeltakere rydde plass i livet sitt til timene de deltar på kurs. De må også rydde plass slik at de har krefter til det krevende læringsarbeidet.
  • Læreren må klare å bygge bro mellom det deltakerne kan fra før og deres arbeidshverdag, og det de skal lære. Læreren må få til god stemning i gruppa slik at alle er trygge – det er en sårbar prosess å lære, man må jobbe med ting man ikke kan. I tillegg må læreren ha en viss evne til å regissere læringsprosessen på en måte som setter i gang følelser – forskning viser at vi husker best det vi opplevde mens vi var emosjonelt aktiverte.

Tine Solvang startet opp Kompetansehuset Neo AS i 2016 med blant andre Insider Facility og ISS Facility Services AS i porteføljen. Viktige verdier har helt siden starten vært å tilpasse kursene til virksomheten, ta i bruk digitale og automatiserte prosesser i kursadministrasjon og drive kunnskapsbasert: Vi bruker Lean-metoden for effektiv kursadministrasjon, inbound marketing for effektiv markedsføring og 70-20-10-modellen for læring for å få til læring som faktisk virker.

Nå er vi 5 ansatte i administrasjonen: Alle er vi kvalitetsbevisste kvinner med gode hoder og hjerter.

Vår visjon er å hjelpe ansatte og ledere i virksomheter der språk er en utfordring.

Velkommen til oss!

Administrasjonen:

Tine Solvang

Daglig leder

E-post: tine.solvang@kompetansehusetneo.no
Telefon: +47 461 27 005

Tine sørger for kontinuerlig videreutvikling av rutiner, kompetanse, tjenester og arbeidsmetoder. Hun finner profesjonelle samarbeidspartnere som sikrer kvaliteten på utviklingsarbeidet. Tine foretrekker å bli kontaktet på e-post.

Hun har bachelor i litteratur og språk, master i kulturindustri,  utdanning på masternivå i ledelse samt noe pedagogikk. Hun har bakgrunn som administrator, markedsfører, saksbehandler og høyskolelektor.

Personlighet: Tine er innadvendt, kvalitetsbevisst og utålmodig.

Kathrine Bai

Kontorsjef

E-post: kathrine.bai@kompetansehusetneo.no
Telefon: +47 461 16 831

Kathrine bidrar med alt av økonomi: Hun kjører lønn og regnskap, hun bidrar i søknadsprosesser og rapporterer kursene til myndighetene. 

Kathrine snakker du med hvis du er lærer og har spørsmål om honoraret. 

Hun er utdannet i markedsføring og i økonomi. Hun har bakgrunn fra reiseliv og byggebransjen, hun har drevet kjøkkenutstyrsbutikk og ledet en interesseorganisasjon for blomsterhandelen. 

Personlighet: Kathrine er snill, streng og rettferdig.  

Line Kristoffersen

Prosessansvarlig kursgjennomføring

E-post: line.kristoffersen@kompetansehusetneo.no
Telefon: +47 461 22 598 

Line har ansvaret for alle prosesser innen kursadministrasjon. Hun jobber med våre digitale systemer og inngår avtaler med lærere og virksomheter.

Line snakker du med hvis du er leder eller lærer og ønsker endringer i kurset eller har spørsmål om kurset.

Line har bachelor i administrasjon og ledelse og master i ledelse. I masteroppgaven skrev hun om kompetansearbeid i renholdssektoren. Hun har bakgrunn fra IT-bransjen.

Personlighet: Line er lattermild, nøyaktig og utålmodig.

Ingrid Byng

Seniorrådgiver læring

E-post: ingrid@kompetansehusetneo.no
Telefon: +47 948 16 638

Ingrid sørger for at kunnskapen deltakerne får på kurs overføres til praksis. I arbeidet bruker hun 70-20-10-modellen for læring. Det betyr at virksomhetene vi samarbeider med også må bidra med å etablere læringskultur på arbeidsplassen.

Ingrid snakker du med hvis du er leder og er interessert i kurs. Har du allerede meldt interesse for kurs, kommer Ingrid til å ta kontakt med deg.

Ingrid er utdannet lærer og skoleleder. Hun har 22 års erfaring med utdanning i tverrkulturelle miljøer.

Personlighet: Ingrid er humørfylt,  effektiv og handlingsorientert.

Ida M. Skjolden

Seniorrådgiver digital utvikling

E-post: ida@kompetansehusetneo.no 
Telefon: +47 472 78 276 

Idas ansvarsområder omfatter drift av IT-systemer, formidling av digital kompetanse til teamet, samt digitalisering og utvikling av automatiserte prosesser. Idas arbeid sikrer effektiv og kontinuerlig drift.

Ida snakker du med hvis du er lærer og har spørsmål om lisenser eller trenger teknisk support. Ida foretrekker å bli kontaktet på e-post.

Med en bachelor i nordisk, med fordypning i norsk som andrespråk, samt en bachelor i lingvistikk, kombinerer Ida dyptgående språklig innsikt med teknisk ekspertise. Hun har lang erfaring med både webutvikling og Python fra tidligere arbeid. 

Personlighet: Ida er strukturert, løsningsorientert og tålmodig