fbpx

Om oss

Om Kompetansehuset Neo

Vi er en godkjent, landsdekkende tilbyder innen Kompetansepluss.

Dette er jobben vi gjør: Vi søker om finansiering av Kompetansepluss-kurs på vegne av våre samarbeidspartnere, vi leverer undervisningen og tar jobben med oppfølging og rapportering til myndighetene.

Vi bruker moderne informasjonsteknologi i administrasjonen av Kompetansepluss-kursene. Det betyr at det er lett å samarbeide med oss! 

Vi jobber grundig med alle søknadene. Det betyr at du er sikret å få innvilget din søknad med oss som samarbeidspartner: I 2020 fikk vi 100% uttelling på søknadene

Vi legger vekt på kvalitet på kursene. En viktig faktor er å rekruttere gode lærere, dette har vi gode systemer for. I tillegg legger vi i administrasjonen til rette slik at lærerne ikke er alene i undervisningsoppdraget ute hos dere: Våre lærere får tips og triks fra pedagogisk ansvarlig hos oss. De hjelper også hverandre ved å utveksle erfaringer og dele tips. At lærerne trives tror vi fører til bedre undervisning ute hos dere.

Vi samarbeider med små bedrifter, kommuner og fylkeskommuner og store landsdekkende konserner som ISS Facility Services, Elite Servicepartner og Postnord. 

Velkommen som ny samarbeidspartner!

 

Administrasjonen

Line Kristoffersen

Prosessansvarlig kursgjennomføring