fbpx

Kompetansepluss

Meld interesse for gratis Kompetansepluss-kurs her!

Ønsker du et gratis Kompetansepluss-kurs for dine ansatte? Meld interesse i skjemaet under. 

Les om Kompetansepluss-kurs her

Hva skjer etter at du har sendt inn skjema?

Du får en bekreftelsesmail om at vi har mottatt din interesse. Der får du lenke til skjema der du fyller inn mer detaljert informasjon om din bedrift og de som skal delta. Deretter kontakter vi deg når det nærmer seg tid for innsending av søknad høsten 2022.

Nyhet for vårt Kompetansepluss-kurs!

Nå er det mulig for bedrifter med færre en 8 deltakere å få gratis Kompetansepluss-kurs på arbeidsplassen! Vi tar nemlig jobben med å sette sammen grupper på tvers av flere virksomheter. Fyll inn skjemaet, så gir vi beskjed så snart vi har nok deltakere til å lage en gruppe. For å få til en gruppe må det være mellom 8 og 12 deltakere. 

Er dere 16 eller flere, er det mulig at vi kan søke om 2 grupper og lage en nivådeling mellom de to gruppene.

Meld din interesse her: Frist 27. november 2022

Har du spørsmål før du melder dere på? 

Her kan du booke et kort telefonmøte med daglig leder Tine for å avklare eventuelle spørsmål du måtte ha. Velg dato til venstre og klokkeslett til høyre.

For mer informasjon om kursene, last ned vår e-bok: 

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss er en tilskuddsordning fra staten som gir bedrifter gratis norskkurs for sine ansatte. Kursene rettes mot voksne med kort formell utdannelse og skal gi nødvendig kompetanse i lesing, skriving, regning og data. Slik bidrar Kompetansepluss til at arbeidstakere på best mulig måte kan mestre arbeidslivet. 

Les mer om Kompetansepluss her 

Hva skiller Kompetansepluss fra andre norskkurs?

Gjennom Kompetansepluss lærer arbeidstakere norsk språkbruk som er nødvendig på arbeidsplassen. Yrkesretting er derfor det som hovedsakelig skiller Kompetansepluss fra andre norskkurs, da fokuset er større mestring på jobb. Dette er en stor fordel for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Les mer om hva som gjør Kompetansepluss unikt her

Hvordan yrkesrettes norskopplæring i Kompetansepluss?

For å yrkesrette norskopplæringen tar vi utgangspunkt i ulike yrkesprofiler og basisferdigheter innenfor disse, som er utarbeidet av Kompetanse Norge. Vi bruker også interne tekster fra arbeidsplassen, som avviksskjemaer og rapporter, som materiell gjennom kurset. 

Les mer om hvordan vi yrkesretter norskopplæringen her 

Hvorfor er Kompetansepluss gratis?

Kompetansepluss er en del av regjeringens kompetansepolitikk og kostnaden til kurset blir derfor dekket gjennom offentlig finansiering. 

Les mer om hvordan tilskuddsordningen fungerer her 

Icopal: "Terskelen for å snakke norsk har blitt mye lavere"

Gjennom Kompetansepluss-kurset opplevde de ansatte i Icopal at barrieren for å snakke norsk internt i bedriften ble borte. Dette førte til at de ansatte ble mer engasjert i arbeidet.

Les mer om Icopal sin erfaring med Kompetansepluss her