fbpx

Hva er personlig pronomen?

Personlig pronomen står i stedet for mennesker, dyr eller ting. 

Personlige pronomen står i entall eller flertall, og i subjektsform eller objektsform.

Eksempler på personlig pronomen

Eksempler på personlig pronomen

Personlige pronomen i norsk defineres ut fra kjønn(genus) og tal(numerus).

Personlige pronomen har også kasusbøying på norsk. Derfor kan vi bytte ut Alexandra med hun eller henne, avhengig av setning.

Alexandra har jobbet med meg/ Hun har jobbet med meg.
Jeg har jobbet med Alexandra/ Jeg har jobbet med henne.