fbpx

Hva er verb?

Verb er ord for noe du gjør, eller noe som skjer, og vi bøyer verb i tid.

Hvordan bøye verb?

De mest vanlige formene å bøye verb på er i presens og preteritum. Presens er nåtid, noe som skjer her og nå, og preteritum er fortid, noe som har skjedd tidligere.

Jeg jobber i morgen (presens)
Jeg jobbet i går (preteritum)

Jobber/jobbet er verbet i setningen, og i det norske språket finner du nesten alltid verbet på andre plass i setningen. Vi sier at norsk er et V2-språk. Verb som nummer to.

Noen eksempler:

Jeg heter Anne.
Hvor bor du?
Han snakket med meg

Å lære seg verb er viktig når du skal lære det norske språket. Prøv å lær deg noen nye verb hver dag. Da får du raskt et høyere ordforråd og det blir enklere for deg å snakke norsk med andre.