fbpx

Hva er adjektiv?

Et adjektiv er et ord som beskriver en egenskap ved et substantiv.

Eksempler på adjektiv

En god lærer, et fint bilde, en dyktig kollega.

Hvordan bøye adjektiv?

Det kan være vanskelig å vite hvordan adjektivet skal bøyes, fordi det avhenger av kjønn eller tall/antall på substantivet. Det er ikke slik at det alltid er enkelt å vite hvilket kjønn substantivet er, og det er også flere adjektiv som har uregelmessig bøying.

En god lærer, et godt eksempel, flere gode lærere, flere gode eksempler.

En gammel kollega, et gammelt bilde, gamle kollegaer, gamle bilder.

Adjektiv må også gradbøyes når en sammenligner ting eller personer.

Mange lærer raskt stor – større – størst, men dette kan være vanskelig fordi det finnes så mange unntak og spesielle regler for gradbøying.

Liten – mindre – minst
God – bedre – best
Vakker – vakrere – vakrest

Avslutningsvis så må adjektiv følge bestemte regler for plassering i setningen. Adjektiv som står foran substantivet må ha ubestemt form, mens adjektiv som står etter substantivet må ha bestemt form.

En fin sykkel, sykkelen er fin, sykkelen er finere enn bilen.

Dette kan være vanskelig å få til fordi det ikke alltids er like tydelig hva som er ubestemt eller bestemt form, og fordi noen adjektiv kan ha ulik betydning avhengig av plassering.

En ny bil, bilen er ny, bilen er nylig vasket