fbpx

Lett forklart: Hva er substantiv?

Substantiv er noe du kan ta på, eller kjenne på. Det kan være navn på personer, steder, dyr, ting, følelser eller ideer. Substantiv på norsk kan du sette en, ei eller et fremfor.

Eksempler på substantiv

Vi deler opp i to ulike typer substantiv, fellesnavn og egennavn.

Fellesnavn skrives med liten forbokstav, og er ord for generelle ting.

For eksempel:
Bil, bøtte, datamaskin, bedrift, mandag, tirsdag, onsdag.

Egennavn skrives med stor forbokstav, og er ord for noe spesifikt.

For eksempel:
Oslo, Kompetansehuset Neo, Insider, ISS, Anne, Toyota.

Konkrete og abstrakte substantiv

Substantiv deler vi opp i konkrete og abstrakte substantiv. Navn på personer, steder og ting er konkrete substantiv, fordi du kan kjenne disse direkte. Abstrakte substantiv er noe du ikke kan se, høre eller ta på, som kjærlighet, omsorg, nasjonalitet.

Substantiv deles opp i kjønn

Substantiv deles opp i hankjønn, hunkjønn og intetkjønn:

Hankjønnsord, (en) bil, mann, jobb
Hunkjønnsord (ei) bøtte, datamaskin, bedrift
Intetkjønnsord (et) bord, arbeid, barn

Hvordan bøyer vi substantiv?

Substantiv har tallbøyning, altså et substantiv kan være enten entall eller flertall.

Ei jente – entall
Flere jenter – flertall

I tillegg har substantiv bestemt eller ubestemt form.

Ubestemt form brukes når en ikke tenker på noe spesifikk person eller ting.

For eksempel:
Han jobber som vikar i dag.
Hun leser en arbeidsinstruks.

Bestemt form brukes når en tenker på en bestemt person, eller en bestemt ting.

For eksempel: 
Hun er sjefen min.
Kan jeg låne moppen din?

Det vanskeligste med substantiv kan være at det ikke er spesifikke regler for hvilket kjønn et ord er. Du må bare lære deg det. Det er ikke en alvorlig feil å ikke bruke riktig kjønn når du snakker om substantiv, men det sier noe om hvor høyt norsknivå du har.

Tips:
Substantiv lærer du ved å skrive opp det du ser rundt deg. Bruk gjerne post-it lapper på de ulike tingene, og skriv opp ordet slik det skrives. Husk å skrive ordet på morsmålet ditt også, da lærer du det raskere.