fbpx

Hva er en renholdsrapport?

I profesjonelt renhold rapporteres hva som er gjort av renhold til kunden regelmessig. Disse rapportene har mange navn som betyr det samme: Renholdsrapport, servicerapport, kvalitetsrapport eller avviksrapport.

I profesjonelt renhold brukes mange forskjellige rapporter, og er spesielt mye brukt når kvaliteten på renholdet er avtalt ved å bruke NS-INSTA 800-standarden. Når denne standarden brukes, blir kvaliteten på renholdet inspisert jevnlig. Da går en representant for renholdstilbyder gjennom rommene som er rengjort rett etter renholdet, før rommene er tatt i bruk. Formålet med inspeksjonen er å se om renholder har rengjort til den kvaliteten som er avtalt. Dette gjøres hver tredje måned. Dersom renholdet ikke er etter standarden, gjennomføres en ny kontroll innen 30 dager.

Renholdstilbyder kontrollerer også sin egen tjeneste når renholdet ikke er avtalt etter NS-INSTA 800. Da gjennomgår man rom for rom og sjekker om de avtalte arbeidsoppgavene er gjort.

Denne type kontroll kan gjennomføres når det passer, enten rommene er tatt i bruk eller ikke etter renholdet. I rapporten kan det være listet opp arbeidsoppgaver som skal gjøres for hvert rom, som er det skiftet søppelbøtte, er karmene rengjort, er det fjernet nok smuss på gulvet og så videre. Den som inspiserer krysser av for om det er utført eller ikke. Ofte brukes grønn eller smilefjes for ok, og gult eller surt fjes for at det ikke er gjort eller ikke er gjort godt nok. Denne signeres ofte av kunden.

Hvor ofte renholdet skal kontrolleres reguleres i kontrakten. Det vanlige er at kjøper av renholdstjenester får en renholdsrapport en gang i måneden.

Rapporter har også ofte en plass for kommentarer. Kommentarene kan handle om forhold som har gjort det vanskelig for renholderen å gjøre det som skulle vært gjort. Kanskje et gulv er i overkant slitt, slik at det ikke går an å rengjøre etter avtalt renhold, eller at en vask er lekk, så det kommer avleiringer i vasken som ikke går bort med det renholdet som er avtalt.