fbpx

Hva er pronomen?

Pronomen betyr “for substantivet”, og pronomenet står ofte i stedet for et annet ord.

Ulike typer pronomen med eksempler 

Vi har 5 ulike typer pronomen.

1. Personlig pronomen står i stedet for både mennesker, dyr og ting. 

For eksempel: 

Erik er fra Oslo. Han er fra Oslo.

2. Resiprokt pronomen er ordet hverandre. Det viser tilbake til et flertallsord. 

For eksempel: 

De møtte hverandre på jobb. 

3. Refleksivt pronomen er ordet seg. 

For eksempel:

William liker seg veldig godt på den nye jobben. 

4. Spørrepronomen er ord som lager spørsmålssetninger. 

Hvem og hva

For eksempel:

Hva skal du gjøre på jobben i dag?

Hvem skal du jobbe med i dag?

5. Ubestemte pronomen

Man og en kalles ubestemte pronomen. 

For eksempel: 

Med gode kollegaer kan man jobbe lenge.