fbpx

Hva er HMS?

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på alt arbeid som har med de fysiske og psykiske forholdene på en arbeidsplass å gjøre.

HMS-arbeid handler kort fortalt om å beskytte helsa til de ansatte, trygge arbeidsmiljøet, sørge for at hver enkelt blir sett og kan videreutvikle kompetansen sin, og om å legge forholdene til rette for brukerne.

HMS-arbeid på en arbeidsplass blir regulert av blant annet Arbeidsmiljøloven. Denne loven sier noe om hva bedriften er pålagt å følge opp, herunder for eksempel det fysiske arbeidsmiljøet og innemiljø, lys, luft, kontorutstyr eller verneutstyr. Eller det psykososiale arbeidsmiljøet som kan omhandle for eksempel viktigheten av god opplæring, tilrettelegging hos den enkelte, vern mot trakassering, vold eller trusler.

Hvorfor er HMS viktig?

Å jobbe systematisk med HMS har mange viktige elementer i seg. 

Først og fremst handler det om viktigheten av å redusere faren for ulykker og skader, og ikke minst imøtekomme de lovpålagte krav en bedrift har på seg for å drive seriøst. Dersom en bedrift ikke følger disse kravene kan det komme økonomiske eller juridiske konsekvenser. 

En trygg arbeidsplass vil kunne gi utslag i produktiviteten, trivselen og stabiliteten i arbeidsstokken. En utrygg arbeidsplass vil kunne oppleve en større grad av utskiftning i personalgruppa enn nødvendig. 

Omdømmemessig er det slik at bedrifter som tar HMS på alvor oppfattes som ansvarlige og seriøse aktører i markedet. Bedrifter som har god kontroll på HMS-arbeidet sitt kan sies å ta sitt samfunnsansvar innenfor bærekraftighet.