fbpx

Og eller å ? Når skal du bruke å og når skal du bruke og?

Og og å er to ord som ofte forveksles i skriftlig norsk, fordi de uttales likt i mange dialekter. Men de har ulik betydning og funksjon i språket, så det er viktig å vite når man skal bruke dem.

Og er et bindeord som brukes til å koble sammen ord eller setninger av samme type.

For eksempel:

– Hun liker kaffe og te. (substantiv + substantiv)

– Han er snill og morsom. (adjektiv + adjektiv)

– Hun løp hjem og lagde middag. (setning + setning)

Å er et infinitivsmerke som brukes til å vise at det kommer et verb i infinitiv etterpå.

For eksempel:

– Hun liker å lese. (infinitivsmerke + verb)

– Han begynte å gråte. (infinitivsmerke + verb)

– Hun lærte å sykle. (infinitivsmerke + verb)

Skal du bruke og eller å mellom to verb?

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om man skal bruke og eller å mellom to verb i infinitiv. Da kan man bruke et triks som kalles fortidsprøven. Det går ut på å sette verbene i fortid (preteritum) og se om det gir mening. Hvis det gjør det, skal man bruke og. Hvis ikke, skal man bruke å.

For eksempel:
Hun må spise __ drikke. (infinitiv + infinitiv)
Hun spiste og drakk. (preteritum + preteritum) -> Gir mening, så det skal være og.

Hun må spise og drikke.

Hun må lære __ lese. (infinitiv + infinitiv)
Hun lærte å leste. (preteritum + preteritum) -> Gir ikke mening, så det skal være å.

Hun må lære å lese.

Ønsker du å lære mer?
Du kan lese mer om å eller og her