fbpx

Hva er preposisjoner?

I det norske språket så er preposisjoner egne småord eller deler av uttrykk, og skal være lette å huske. Det kan ta lang tid å lære seg hvordan du skal bruke preposisjonene, fordi det finnes få generelle regler for bruk av preposisjoner.

Du må lære deg uttrykkene litt etter litt.

Preposisjoner er en egen ordklasse, på samme måte som verb og substantiv. Preposisjonene står ofte før et substantiv eller et pronomen, og er korte ord.

For eksempel:

Arbeidsgiveren snakket til de ansatte.

Preposisjoner kan også si noe om når noe skjer, hvem som eier noe, eller hvor noe er i forhold til noe annet.

For eksempel: 

Verktøyet ligger i skapet.

Jeg jobber mye om vinteren.

Det er arbeidsbilen til Vitor.

Preposisjoner på norsk

Det er ikke alle språk som har preposisjoner slik som i Norge. I Norge bøyer vi ikke ikke preposisjonene, i andre land kan disse bøyes på kjønn (genus). 

Her kommer noen veldig vanlige preposisjoner på norsk:

i, på, for, til, mellom, over, under, av, bak, før, om, etter, hos, gjennom, utenom, blant og ved siden av.