fbpx

Hva er pH-verdi?

PH-verdien på et rengjøringsmiddel forteller hvor kraftig middelet er. PH-verdiens skala går fra 0-14, der 7 er nøytralt. Til daglig renhold velger man nøytrale rengjøringsmidler.

PH måles med pH-strips, de dyppes i væsken som skal måles. Fargen som fremkommer på stripsen, forteller hvilken pH-verdi væsken har. Disse fargene brukes ofte sammen med tall for å formidle pH-verdi til ulike væsker.

ph-verdi

Rengjøringsmidler som har pH på 0, 1 eller 2, kaller vi sterkt sure rengjøringsmidler. Svært sure rengjøringsmidler egner seg godt til å fjerne smuss som består av mineraler, som kalkavleiringer på sanitærrom, betongstøv og veistøv. Sterkt sure rengjøringsmidler kan skade overflater som ikke tåler det, som stein og marmor. De kan også forårsake etseskader på huden, så bruk hansker.

Rengjøringsmidler som har pH på 112, 13 og 14 kaller vi sterkt alkaliske eller sterkt basiske rengjøringmidler. To eksempler er grønnsåpe og salmiakk, som egner seg godt for å fjerne smuss som består av fett. Sterkt basiske/alkaliske rengjøringsmidler kan skade overflater som trenger fett, som treverk, lær. Som sterkt sure rengjøringsmidler kan sterkt alkaliske rengjøringsmidler forårsake etseskader på huden, derfor brukes verneutstyr.

Her ser du en oversikt over væsker fra dagliglivet og deres pH-verdi:

ph-skalaen

pH-verdi i profesjonelt renhold

I profesjonelt renhold velger man stort sett å ikke bruke rengjøringsmidler i det daglige renholdet, fordi man bruker mikrofibermaterialer i kluter og mopper. Mikrofiber er skånsomt mot overflatematerialer som ikke er utsatt for å få riper. Linoleumsgulv egner seg veldig godt å gjøre rent med mikrofiber.

Men dersom man skal bruke andre metoder enn mikrofiber, velger man et nøytralt rengjøringsmiddel i profesjonelt daglig renhold. Nøytrale rengjøringsmidler er skånsomme mot overflatene og renholderen. Midlene som brukes profesjonelt er ikke kjente, men eksempler på nøytrale rengjøringsmidler som brukes i husholdninger er oppvaskmiddel som du bruker til håndoppvask, og gulvrengjøringsmidler som heter noe med allrent. Overraskende nok er grønnsåpe ikke et nøytralt rengjøringsmiddel, det er et sterkt alkalisk/basisk middel med pH på mellom 11 og 13 – utvannet rundt 8.