fbpx

Yrkesrettet norskopplæring på jobben​

Kompetansehuset Neo hjelper din bedrift med gratis norskkurs på arbeidsplassen!

På kurset lærer deltakerne norsk slik språket brukes på jobben. For mange vil det handle om å kunne forstå beskjeder, gi beskjeder, lese viktig informasjon, kommunisere muntlig med kolleger, kunder og sjefer, og kunne skrive avviksmeldinger. Gjennom å bli tryggere på språket blir man tryggere i arbeidet, gjør færre feil og kan ta mer ansvar.

Les: Kompetansepluss-kurs er ikke som andre norskkurs

Les: Malgorzata ble forfremmet etter kurs hos Kompetansehuset Neo

Les: Leder i Icopal merker at medarbeiderne snakker mer nå som de har gått kurs i regi av Kompetansehuset Neo

Språkkompetanse skaper arbeidskompetanse

Kompetanse Norge har undersøkt hvilke endringer kursene fører til, både for virksomhetene og for medarbeiderne, og dette er de 3 viktigste resultatene man kan oppnå:

  1. Bedre selvtillit og mer kompetanse
    Medarbeidere som har gått på yrkesrettet norskkurs melder først og fremst om bedre selvtillit. Mange får lyst til å påta seg mer ansvar, og er mindre redde for å gjøre feil.
  2. Bedre gjennomføringsevne
    Bedriftene merker økt bidrag fra de som har deltatt på kurs. Kommunikasjon og samarbeid har ført til bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver. Noen bedrifter hevder også at sykefraværet har gått ned.
  3. Språkproblemer på arbeidsplassen kan avhjelpes med norskkurs
    Undersøkelser gjort av Fafo viser for eksempel at mellom 50 og 70 % av arbeidsgivere mener at arbeidstakere fra østeuropeiske EU-land medfører språkproblemer på arbeidsplassen. Flere arbeidsgivere sier at språkproblemer har ført til ulykker på arbeidsplassen.

Meld interesse her og få gratis norskkurs på jobben

Har du minoritetsspråklige ansatte som sliter med norskkunnskaper? Her kan du melde på deltakere

Ofte stilte spørsmål om kurs:

Kursene legger vekt på grunnleggende ferdigheter som norsk språk, muntlige ferdigheter, lesing, skriving, data, og/eller hverdagsmatematikk. 

Yrkesrettet norskopplæring innebærer også innføring i norsk arbeidslivskultur og kommunikasjon i tillegg til relevant vokabular.

Kursene har foregått på arbeidsplassen, for eksempel i et møterom eller kantina. Men nå for tiden er det mest vanlig at vi arrangerer kursene i digitalt klasserom gjennom Teams. 

Det må være minimum 8 deltakere, og vi anbefaler at det er 10 personer i hver gruppe. 

Medarbeidere i lavkompetanseyrker kan få denne typen kurs. Det er krav om at man ikke har utdanning utover grunnskole som er godkjent i Norge. Medarbeidere med universitetsutdanning fra hjemlandet som ikke er godkjent i Norge og som jobber i et lavkompetanseyrke kan få gratis kurs.

Vi velger tidpunkt for kurs som passer dere. Alt er mulig; morgen, dag, ettermiddag, kveld eller helg. 

Kursene er som regel på 140 timer. Som regel er det 1 kursøkt i uken, men dere kan også ha 2 kursøkter i uken. Kursøktene er på minimum 3 timer. Hvis man har en kursøkt i uken tar det omtrent ett år å gjennomføre kurset.

Kursene starter ofte opp i mars/april.  Dette har sin bakgrunn i at påmeldingsfristen til myndighetene er i november/desember. I tillegg skal myndighetene ha noen måneder til saksbehandling. Dersom myndigheten bruker kortere tid på saksbehandling, kan kursene starte før. Du som samarbeider med oss får løpende informasjon underveis i ventetiden.

Meld interesse for kurs ved å fylle inn skjema her: https://kompetansehusetneo.no/meld-interesse-for-norskkurs/

 

Du må i tillegg signere en samarbeidsavtale vi sender deg  Vi sender inn søknad og står for all rapportering til myndighetene vedrørende kurset.

Kursene er gratis fordi vi søker finansiering hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, i en ordning som heter Kompetansepluss. 

Merk at du likevel  må bidra med engasjement og tid for å ha kurs for dine medarbeidere. Blant annet må du rekruttere deltakere, finne tidspunkt for kurs, motivere deltakere, følge opp deltakere som ikke møtes. Noen velger også å betale lønn for timene deltakerne går på kurs, det vil øke motivasjonen for å møte opp og dermed bidra til bedre læring. 

Virksomhetens bidrag kalles bedriftens egenandel i vår søknad til Kompetanse Norge.

Vi leverer kurs over hele Norge.

Vi leverer kurs til de aller minste bedriftene og de aller største og alle mellom.

For landsdekkende virksomheter kan vi la teknologien gjøre jobben istedet for at dere samler inn excel-ark fra mellomledere. Da kan du ha fokus på prosess fremfor administrasjon! For å få vite mer om dette, book et møte med daglig leder Tine her: https://app.hubspot.com/meetings/tine-solvang