fbpx

Kvalitet på kurs

Kursene fra Kompetansehuset Neo retter seg etter kravene fra myndighetene om kompetanseheving i basisferdigheter. Vi har utviklet undervisningsopplegg basert på de formelle kursmålene, og sørger for kvalitet ved å vektlegge yrkesrettet læring, relevant undervisningsmateriale, og kartlegging.

Dette gjør vi for at kursene skal bli best mulig!

 

1. Yrkesrettet læring

Vi tilpasser kursets innhold til den enkelte virksomhet. Da lærer de ansatte et språk de har bruk for i arbeidshverdagen.

For å sikre at kursene treffer, lager vi en yrkesprofil til deltakerne på kurset. I denne står det hva de trenger å mestre av de ulike emnene i sin jobb. For noen er det eksempelvis viktig å kunne snakke med kundene. For mellomledere kan det være viktig å kunne skrive nyanserte og tydelige rapporter, eller bli flinkere i dataprogrammer som Excel.

For eksempel, bygningsarbeidere får sikkerhet på arbeidsplassen, kantine & butikk får IK-mat, renholdere får pH-verdi og kvalitetsvurdering. Yrkesprofilen bruker vi når vi kartlegger og når vi planlegger undervisningen.

 

Eksempel: Yrkesprofil renholdere

Muntlige ferdigheter: hilse på kunder og brukere på en hyggelig måte; svare på spørsmål fra brukere og kunder; samtale med andre for å koordinere arbeidet; samarbeide og snakke med kolleger; ta imot instruksjoner og diskutere arbeid med overordnede; kommunisere med andre yrkesgrupper.

Lesing: lese arbeidsinstruksjoner; lese korte beskjeder; lese lister over ulike arbeidsoppgaver; lese skilt og oppslag om sikkerhet; lese sjekklister; lese symboler på etiketter på ulike rengjøringsmidler.

Skriving: krysse av på skjemaer; fylle ut sjekklister; føre lister for kvalitet og avvik i arbeidet; skrive beskjeder til kolleger og leder; kvittere ut, signere og attestere på skjemaer.

 

2. Kartlegging

Vi kartlegger deltakerne før og etter kurset: muntlige ferdigheter, lesing, skriving, og lytting. Vi viser utviklingen hos deltakerne i løpet av kursene.

Når kurset starter, kartlegger vi deltakerne med hensyn til hvilke av elementene i yrkesprofilen de selv opplever at de mestrer greit, og hvilke de synes er utfordrende. På den måten får læreren vite hva som bør inngå i kurset.

Lærerne bruker et variert utvalg av pedagogiske metoder og undervisningsmateriell for å tilpasse undervisningen til den enkelte deltakerens nivå. For å lære å konstruere meningsfulle utsagn skriftlig og muntlig, fokuserer lærerne på å bruke ord og uttrykk tatt fra den enkelte arbeidsplassen og fra arbeidsliv og hverdagsliv generelt.

 

3. Undervisningsmateriale

Våre læremidler skal bidra til å sikre kvalitet på kurs.

Vi retter undervisningen mot bedriften. Opplæringen tar utgangspunkt i materiale fra din bedrift, kombinert med grunnleggende språkopplæring.

cof

Perm
Alle deltakere får egen undervisningsperm. Undervisningspermen inneholder:

  • Tekster og oppgaver til ulike nivå.
  • Eksempler på kommunikasjon med sjefer, kolleger, kunder.
  • Enkel grammatikk; hvordan bøye vanlige verb.
  • Arbeidslivslære; HMS, planlegging og kvalitet, diskusjon fremgangsmåter; samarbeid med kolleger; foreslå endringer i oppgaver/rutiner; avviksmeldinger; lese skilt/bruksanvisninger; informasjon om egen sikkerhet, hygiene, miljøinformasjon; sentrale fagord.
  • Eksempler på sosialt samvær med kolleger på norsk.

Treningsbase på nett

Alle kursdeltakere får bruker til øvingsbase på nett. Det nettbaserte verktøyet er et læremiddel som ofte brukes til forberedelse til norskprøve, og sikrer egenaktivitet mellom kursøktene.

Autentisk materiale fra arbeidssted 
For å øve på det som er relevant for virksomheten, samler vi på forhånd inn tekster som er i omløp i virksomheten. Eksempler kan være ulike skilt og oppslag, personalhåndbok, HMS-regler, ansettelsesavtale, timelister, produktoppslag, internavis og manualer. Disse tekstene kopierer vi opp og legger i kurspermene som deltakerne får utlevert.

 

4. Undervisningsplan

Bedrifter får innsyn in undervisningsplanen, som inneholder: lærerens refleksjon over nivået i gruppen; hva som vil vektlegges i undervisningen; oversikt over når deltakerne lærer de ulike elementene fra yrkesprofilen.

 

5. Små grupper på arbeidsplassen

Kursene passer bra i grupper på 10. Små grupper gjør at læreren kan ha tett kontakt med alle deltakerne på kurset og gi individuelt tilpasset opplæring. Dersom din bedrift har færre enn 10, kan dere finne en lokal bedrift å samarbeide med – flere bedrifter kan søke om kurs sammen.

 

6. Deltakeroppmøte

Vi holder oversikt over deltakeroppmøte ved registrering i våre systemer.

 

7. Kursbevis – selvfølgelig

Ved gjennomført kurs vil deltakerne få kursbevis for fullført kurs. På kursbeviset vil det stå hva de har lært og hvilket nivå de har opparbeidet seg. Det viser også antall timers kurs de har gjennomført.