fbpx

Kvalitet på kurs

Vi har utviklet undervisningsopplegg basert på de formelle kursmålene fra myndighetene, og sørger for kvalitet ved å vektlegge yrkesrettet læring, relevant undervisningsmateriale, og kartlegging.

Meld interesse for Kompetansepluss-kurs her

1. Opplevet nytte=yrkesretting av kursinnholdet

I voksenpedagogikk er det viktig at deltakere opplever undervisningen som relevant og nyttig. Derfor legger vi vekt på å tilpasser kursets innhold til den enkelte virksomhet. På den måten lærer kursdeltakerne et språk de har bruk for i arbeidshverdagen.

Et verktøy vi bruker for å få til dette, er profiler for opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen utviklet av Kompetanse Norge. Under ser du et utdrag av denne for renholdere. Disse finnes for de fleste relevante yrker.

Eksempel: Yrkesprofil renholdere

Muntlige ferdigheter: hilse på kunder og brukere på en hyggelig måte; svare på spørsmål fra brukere og kunder; samtale med andre for å koordinere arbeidet; samarbeide og snakke med kolleger; ta imot instruksjoner og diskutere arbeid med overordnede; kommunisere med andre yrkesgrupper.

Lesing: lese arbeidsinstruksjoner; lese korte beskjeder; lese lister over ulike arbeidsoppgaver; lese skilt og oppslag om sikkerhet; lese sjekklister; lese symboler på etiketter på ulike rengjøringsmidler.

Skriving: krysse av på skjemaer; fylle ut sjekklister; føre lister for kvalitet og avvik i arbeidet; skrive beskjeder til kolleger og leder; kvittere ut, signere og attestere på skjemaer.

2. Kartlegging

Vi kartlegger deltakerne før og etter kurset: muntlige ferdigheter, lesing, skriving, og lytting. Vi viser utviklingen hos deltakerne i løpet av kursene. Når kurset starter, kartlegger vi deltakerne med hensyn til hvilke av elementene i yrkesprofilen de selv opplever at de mestrer greit, og hvilke de synes er utfordrende. På den måten får læreren vite hva som bør inngå i kurset.

3. Undervisningsmateriale

Vi retter undervisningen mot bedriften. Opplæringen tar utgangspunkt i materiale fra din bedrift kombinert med digitale læreverk som er rettet mot språk og situasjoner på arbeidsplassen. Dette er det vi bruker i undervisningen:

cof

1. Digitale læreverk
Disse inneholder:

  • Tekster og oppgaver til ulike nivå.
  • Eksempler på kommunikasjon med sjefer, kolleger, kunder.
  • Enkel grammatikk; hvordan bøye vanlige verb.
  • Arbeidslivslære; HMS, planlegging og kvalitet, diskusjon fremgangsmåter; samarbeid med kolleger; foreslå endringer i oppgaver/rutiner; avviksmeldinger; lese skilt/bruksanvisninger; informasjon om egen sikkerhet, hygiene, miljøinformasjon; sentrale fagord.
  • Eksempler på dialoger til bruk i sosialt samvær med kolleger på norsk.

2. Buttons til bruk i arbeidssituasjonen

Vår erfaring er at mange trener lite på å snakke i arbeidshverdagen. Vi har derfor produsert buttons som deres kursdeltakere kan bruke på jobb om dere ønsker det. Meningen er å oppfordre personer i omgivelsene som er villig til å gjøre en ekstra innsats til å få i gang en dialog.

3. Autentisk materiale fra arbeidssted 
For å øve på det som er relevant for virksomheten, samler vi på forhånd inn tekster som er i omløp i virksomheten. Eksempler kan være ulike skilt og oppslag, personalhåndbok, HMS-regler, ansettelsesavtale, timelister, produktoppslag, internavis og manualer. Disse tekstene kopierer vi opp og legger i kurspermene som deltakerne får utlevert.

4. Undervisningsplan

Bedrifter får innsyn in undervisningsplanen, som inneholder: lærerens refleksjon over nivået i gruppen; hva som vil vektlegges i undervisningen.

5. Små grupper på arbeidsplassen – digitale klasserom

Kursene passer bra i grupper på 10. Små grupper gjør at læreren kan ha tett kontakt med alle deltakerne på kurset og gi individuelt tilpasset opplæring. Dersom din bedrift har færre enn 10, kan dere finne en lokal bedrift å samarbeide med – flere bedrifter kan søke om kurs sammen. For tiden er det vanligst å ha digitale klasserom. 

 6. Følg med på oppmøtet på kurset selv

Vi registrerer deltakeroppmøtet på kurset i vårt digitale system. Dere kan få egen innlogging til dette og selv følge med på oppmøtet. På den måten har dere full oversikt.

 7. Kursbevis – selvfølgelig

Ved gjennomført kurs vil deltakerne få kursbevis for fullført kurs. På kursbeviset vil det stå hva de har lært og hvilket nivå de har opparbeidet seg. Det viser også antall timers kurs de har gjennomført.