fbpx

Fagbrevkurs på nett

Fagbrevkurs på nett 

Det er mulig å ta kurs i fagbrev på nett. Dette passer spesielt bra for de bor usentralt, eller som har barn og forpliktelser som gjør det vanskelig å reise.

Vi har god erfaring med nettbaserte løsninger. Du kan bo hvor som helst, vårt fagbrevkurs er nettbasert og du logger deg på klasserommet hjemmefra eller fra jobben!

Hele pensum er dekket i videoforelesninger som du kan se når som helst. I tillegg kan du delta på nettmøter med lærer.

I nettmøtene møter du andre kursdeltakere og du kan stille spørsmål til læreren. En nettløsning gjør at du kan se og snakke med lærer og klassekamerater. For å delta på kurset må du ha mobiltelefon med kamera, nettbrett eller PC med kamera.

Les mer om nettkurs i renholdsoperatørfaget her:

Les mer om nettkurs i kokkefaget her: