La ansatte ta fagbrev i kokkefaget - også de som er permittert

Nå 50% rabatt!

50% på fleksibelt fagbrevkurs i kokkefaget med videoundervisning

Tilbudet gjelder fram til 1. april

Kursets varighet: 1 april-1.desember

Kurset forbereder til teorieksamen

Akkurat nå har dine permitterte medarbeidere innen kjøkken/kantine en unik mulighet til å heve sin kompetanse. Fordi:

Regjeringen har bestemt at det i pandemien skal være mulig å ta utdanning samtidig som man får dagpenger. Ordningen varer foreløpig til 1. juli, men i og med at det tar såpass tid å få vaksinert befolkningen, kan vi regne med at perioden blir forlenget. 

I tillegg tilbyr vi kurset til 50% rabatt fram til 1. april! 

Kun kr 9 700,- per medarbeider. 

 Digitalt læringsmateriell kommer i tillegg (kr 1100,-)

Tips dine medarbeidere om denne muligheten! 


Klikk her for å melde på deltakere som virksomheten betaler for.

Klikk her for å komme til siden du kan formidle til medarbeidere du vil tipse om denne muligheten. Da melder de seg på og betaler selv. 

Kursplassen innebærer at de får tilgang til følgende:

Her er en oversikt over de ulike nettmøtene og hva de inneholder: 

Bransje, fag og miljø (Vg1)

Dine forventinger og målet for eksempel. Forberedelser

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Bransjer, fag og yrker i restaurantbransjen

 • 2. Regler og merking

 • 3. Service

 • 4. Ergonomi og helse

Bransje, fag og miljø (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 5. Organisasjonene i arbeidslivet

 • 6. Rammebetingelser og konkurranseforhold

Koo og Servitørfaget (Vg2)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Mikrobiologi og hygiene

 • 2. Kvalitet og regelverk

 • 3. Kosthold, ernæring og helse

Kokk og servitørfaget (Vg2)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 4. Etikk og miljø

 • 5. Marked, økonomi og service

 • 6. Menyen, tradisjoner og trender

 • 7. Drikkevarer

Råstoff og Produksjon (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 4. Drikkevarer

(De to siste kapitlene er kombinert i samme powerpoint/video, og du må lese begge kapitlene i forkant av nettmøtet)

Kosthold og Livsstil (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Kostholdet vårt

 • 2. Ernæring og kosthold hos spesielle grupper

 • 3. Tradisjonsmat

Råstoff og Produksjon (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Hygiene

 • 2. Maskiner og utstyr

 • 3. Råstoffkunnskap

Råstoff og Produksjon (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 5. Kvalitet og kostnader

 • 6. Produksjon

Faglig diskusjon, gjennomgang av pensum fra kurset samt relevante spørsmål til deltakerne

Notatteknikker, hvordan forstå eksamensoppgaven og setningsstartere.:

 • Studere: Tankekart og tonotat.

 • Hvordan lese eksamensoppgaven?

 • Vanlige setningsstartere som er nyttige å kunne når du skal skrive oppgave. 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hvordan få til rett ordlyd i eksamensbesvarelsen?

 • Hvilken ordlyd skal vi ha i en eksamensbesvarelse og hvorfor?

 • Lærer tar utgangspunkt i tekster som kursdeltakere har levert inn for å vise hvordan man kan få til ordlyden som er ønskelig.

 • Oppgave til innsending:Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Notatteknikker og disposisjonsteknikker?

 • Studere: Tankekart og tonotat

 • Lage oppgavedisposisjon: 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hva kjennetegner språket vi bruker i en eksamensoppgave og hvordan skiller det seg fra vanlig språk?

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Hør hva lærer Svein Magnus har å fortelle om kurset:

Dine medarbeidere bør ha norskferdigheter på nivå B1 og noen års erfaring fra arbeid på kjøkken for å ha utbytte av kurset.

 • Medarbeidere bør ha norskferdighetsnivå i norsk skriftlig på B1-nivå, eventuelt A2-nivå med sterk motivasjon for å skrive mye og bli bedre.
 • Medarbeiderne bør ha minimum 4 års yrkeserfaring før de begynner på kurset, for da har de mulighet til å gå opp til praktisk prøve og få selve fagbrevet kort tid etter at du har tatt eksamen. Men det er fullt mulig å ta teorieksamen og deretter vente med praktisk prøve til de har 5 års erfaring fra faget. 

Bestått teoretisk eksamen+5 års praksis+bestått praktisk prøve=fagbrev!

Klikk her for å melde på deltakere som virksomheten betaler for.

Klikk her for å komme til siden du kan formidle til medarbeidere du vil tipse om denne muligheten. Da melder de seg på og betaler selv.