Fagbrevkurs - Kokkefaget

Fagbrevkurs i kokkefaget

Hvis du har erfaring fra kokkefaget og vil bestå fagprøven?

Da kan dette kurset være løsningen for deg. Kurset består av undervisningsvideoer som dekker hele pensum i kokkefaget, og nettmøter med lærer og andre kursdeltakere. Du får levere prøveeksamen og få tilbakemeldinger på denne.

Kurset koster kr 19 400,- 

Digitalt læringsmateriell kommer i tillegg (kr 1100,-)

Kursplassen innebærer at du får tilgang til følgende i 12 måneder:

Hør hva lærer Svein Magnus har å fortelle deg om kurset:

Tenk gjennom om du har tilstrekkelige forutsetninger for å klare eksamen før du bruker penger på kurset. Her er våre anbefalinger:

  • Du bør ha norskferdighetsnivå i norsk skriftlig på B1-nivå, eventuelt A2-nivå med sterk motivasjon for å skrive mye og bli bedre.
  • Det beste er å ha minimum 4 års yrkeserfaring, for da har du mulighet til å gå opp til praktisk prøve og få selve fagbrevet kort tid etter at du har tatt eksamen. Men det er fullt mulig å ta teorieksamen og deretter vente med praktisk prøve til du har 5 års erfaring fra faget. Med 5 års erfaring kan du ta praktisk prøve og kan få selve fagbrevet.

Det finnes finansieringsmuligheter

  • https://www.fagforbundet.no/medlemskap-og-fordeler/stipend/
  • https://utdanningsfond.lo.no/
  • https://delta.no/medlemsfordeler/stipend-fra-delta
  • Sjekk om de vil støtte med hele eller deler av avgiften.
  • NAV kan fatte vedtak om å dekke kompetansehevende tiltak som fagbrev dersom de ser det hensiktsmessig. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV dersom du er arbeidsledig eller permittert. Foreløpig gjelder ordningen om å kombinere dagpenger med utdanning til 1. juli 2021
  • https://www.nav.no/arbeid/no/student/

Oppdeling av kursavgiften

Dersom du ikke får økonomisk støtte fra noen, kan vi være behjelpelige med å dele opp beløpet slik at du betaler litt hver måned, eller halvparten når kurset begynner og halvparten når det slutter.

Merk at du uansett er forpliktet til å betale hele beløpet.