Fagbrevkurs - Renhold

Nå får du fagbrevkurs i renholdsoperatørfaget til halv pris (kr. 11.200,-)

Hvis du har erfaring fra renholdsoperatørfaget, kan du nå få nettbasert fagbrevkurs til halv pris!

Kurset består av undervisningsvideoer som dekker hele pensum i renholdsoperatørfaget, og nettmøter med lærer og andre kursdeltakere. Du får levere prøveeksamen og få tilbakemeldinger på denne.

Om du melder deg på innen 1. desember får du kurset til kun  kr. 9 700,- 

Bøker kommer i tillegg (kr 1500,-)

Vi gjør vår del av dugnadsarbeidet i samfunnet nå som vi er rammet av Covid-19. Vanligvis koster kurset kr. 19 400,-

Kursplassen innebærer at du får tilgang til følgende i 12 måneder:

Her er et eksempel på hvordan undervisningsvideoene ser ut.

Tenk gjennom om du har tilstrekkelige forutsetninger for å klare eksamen før du bruker penger på kurset. Her er våre anbefalinger:

  • Du bør ha norskferdighetsnivå i norsk skriftlig på B1-nivå, eventuelt A2-nivå med sterk motivasjon for å skrive mye og bli bedre.
  • Det beste er å ha minimum 4 års yrkeserfaring, for da har du mulighet til å gå opp til praktisk prøve og få selve fagbrevet kort tid etter at du har tatt eksamen. Men det er fullt mulig å ta teorieksamen og deretter vente med praktisk prøve til du har 5 års erfaring fra faget. Med 5 års erfaring kan du ta praktisk prøve og kan få selve fagbrevet.

Det finnes finansieringsmuligheter

  • https://www.fagforbundet.no/medlemskap-og-fordeler/stipend/
  • https://utdanningsfond.lo.no/
  • https://delta.no/medlemsfordeler/stipend-fra-delta
  • Sjekk om de vil støtte med hele eller deler av avgiften.

Oppdeling av kursavgiften

Dersom du ikke får økonomisk støtte fra noen, kan vi være behjelpelige med å dele opp beløpet slik at du betaler litt hver måned, eller halvparten når kurset begynner og halvparten når det slutter.

Merk at du uansett er forpliktet til å betale hele beløpet.