fbpx

Yrkesprofil truckfører

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som truckfører

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som truckfører. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en truckfører gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en truckfører regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil truckføreren:

 • Lese skjemaer for daglig kontroll
 • Lese bestillinger og plukklister
 • Lese arbeidsbeskrivelser og instruksjoner
 • Lese instrumenter
 • Lese merkinger
 • Lese korte notater
 • Lese lister over ulike arbeidsoppgaver
 • Lese skilt og oppslag om sikkerhet
 • Lese vare- og sendingsinformasjon

Skriving

Hver dag vil truckføreren:

 • Fylle ut skjemaer for daglig kontroll
 • Skrive korte notater på skjemaer
 • Skrive arbeidsordrer
 • Fylle ut plukklister
 • Fylle ut sjekkliste for kvalitet og avvik
 • Skrive beskjeder
 • Kvittere ut, signere og attestere skjemaer
 • Dokumentere utførte arbeidsoppgaver

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil truckføreren:

 • Hilse på kunder og kolleger på en hyggelig måte
 • Samtale med andre for å koordinere arbeidet
 • Få instruksjoner og diskutere arbeidet med overordnede
 • Svare på spørsmål og kommunisere med kolleger og kunder
 • Rapportere status i arbeidet til leder
 • Samarbeide med andre yrkesgrupper
 • Forklare det arbeidet som blir utført
 • Planlegge jobben sammen med brukere

Regning

Hver dag vil truckføreren: 

 • Beregne tyngdepunkt og stabilitet
 • Beregne understøtteflaten
 • Beregne truckens nominelle og tillatte løftekapasitet
 • Forstå truckens lastediagram
 • Lese tabeller for vedlikehold
 • Sammenligne og kontrollere varenumre
 • Lese tabeller for lastehåndtering
 • Forstå tabeller for hellingsvinkler og stabilitet
 • Beregne tid for å utføre en jobb

Digitale ferdigheter

Hver dag vil truckføreren: 

 • Føre oversikt over egen aktivitet
 • Logge bestillinger og plukklister
 • Kommunisere med arbeidsgiver ved bruk av e-post,
 • Tekstmeldinger og lignende
 • Skrive elektroniske avviksrapporter
 • Føre elektroniske timelister
 • Sjekke internett for regler om avfallshåndtering og miljøkrav
 • Bruke digitale læringsressurser
 • Kunne bruke standard kontorprogramvare
 • Bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige apper tilknyttet oppgaver
 • Bruke elektroniske betalingssystemer i egen jobb