fbpx

Yrkesprofil transportarbeider

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som transportarbeider

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som transportarbeider. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en transportarbeider gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en transportarbeider regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil transportarbeideren:

 • Lese korte instruksjoner og skilt
 • Lese og kontrollere at kolli er riktig merket
 • Lese ulike typer kart
 • Lese og kontrollere sendingsdokumentasjon
 • Lese beskjeder

Skriving

Hver dag vil transportarbeideren:

 • Signere, krysse av og gjøre korte notater på fraktbrev
 • Kvittere for mottatte og leverte leveranser
 • Loggføre arbeid
 • Fylle ut pallkvitteringer

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil transportarbeideren:

 • Snakke med kunder, ansikt til ansikt, over telefon eller over radio
 • Snakke med andre lastebilsjåfører for å koordinere arbeidet
 • Lytte til og svare på muntlige instruksjoner fra arbeidsleder
 • Rapportere om lokalisering og hvordan arbeidet går gjennom hele dagen
 • Gi og ta imot muntlige beskjeder

Regning

Hver dag vil transportarbeideren: 

 • Beregne tidsbruk i forbindelse med avstander
 • Beregne behov for å fylle drivstoff
 • Beregne kjøre- og hviletid

Digitale ferdigheter

Hver dag vil transportarbeideren: 

 • Betjene datasystemer i biler
 • Bruke GPS for å finne fram til kunder
 • Kommunisere med arbeidsgiver via e-post
 • Sjekke oppdrag og avtaler i kalender og e-post
 • Gjøre avtaler med kunder via e-post om tidspunkt for oppmøte og legge dette inn i kalender
 • Bruke håndterminal til å registrere og kontrollere varer ved lasting og lossing
 • Sende og motta tekstmeldinger
 • Sende bestillinger som vedlegg til e-post
 • Bruke regneark eller andre elektroniske verktøy for å endre eller vurdere leveringer
 • Søke på internett for å finne kundeopplysninger
 • Skrive kontrakter, oppdrag og lagre disse i elektroniske arkiver
 • Finne regelverk for transport på tvers av landegrensene
 • Sjekke internasjonale avtaler for transport
 • Sjekke regler for internkontroll
 • Bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige apper tilknyttet oppgaver
 • Ta bilder som dokumentasjon ved hendelser eller uhell