fbpx

Yrkesprofil tømrer

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som tømrer

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som tømrer. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en tømrere gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en tømrer regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil tømreren:

 • Lese bygningstegninger og planer
 • Lese dagens arbeidsordre
 • Lese sikkerhetsinstrukser for byggeplassen
 • Lese skilt og oppslag på byggeplassen

Skriving

Hver dag vil tømreren:

 • Skrive korte notater til seg selv eller andre
 • Fylle ut skjemaer og sjekklister for kvalitet og avvik i arbeidet
 • Skrive arbeidsrapport og oversikt over materialforbruk
 • Loggføre hendelser i eget arbeid
 • Fylle ut timelister og arbeidstidsskjemaer

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil tømreren:

 • Snakke med kolleger for å koordinere arbeidet
 • Samarbeide og koordinere med andre aktører på samme byggeplass
 • Lytte og svare på instruksjoner fra arbeidsleder eller formann
 • Rapportere om framgangen i arbeidet
 • Diskutere og forklare pågående arbeid
 • Lytte til forklaringer av dagens arbeidsplaner

Regning

Hver dag vil tømreren: 

 • Ta nøyaktige mål
 • Utarbeide og målsette skisser
 • Bruke målestokk
 • Tolke arbeidstegninger
 • Beregne mengder som er nødvendige for å utføre en jobb
 • Bruke materialer slik at det blir minst mulig spill
 • Regne ut og registrere tidsforbruk på utført arbeid
 • Døre materiallister
 • Lage et overslag over kostnader for kunder

Digitale ferdigheter

Hver dag vil tømreren: 

 • Kommunisere med arbeidsgiver og kunder digitalt
 • Legge inn og sjekke oppdrag og avtaler i kalender
 • Sjekke at det er laget elektroniske arbeidsordrer og rapporter
 • Bestille deler fra lager eller leverandør ved behov
 • Bruke elektronisk utstyr til å gjøre målinger
 • Søke på internett og intranett etter informasjon og instruksjoner
 • Bestille større mengder varer for levering til kunder
 • Sjekke digitale anbudstjenester på internett
 • Ta digitale bilder for å dokumentere avvik eller utført arbeid
 • Sette seg inn i kontrakter og lagre disse i elektroniske arkiver
 • Bruke sosiale medier for holde seg oppdatert og reklamere for egen virksomhet
 • Oppdatere elektronisk kjørebok
 • Bruke standard kontorprogramvare