fbpx

Yrkesprofil taxisjåfør

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som taxisjåfør

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som taxisjåfør. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en taxisjåfør gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en taxisjåfør regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil taxisjåføren:

 • Lese skilt og instrukser i trafikken
 • Oppdatere seg på kjøreforhold
 • Lese informasjon om passasjerer og bestillinger
 • Lese beskjeder eller logg fra taxisentralen
 • Lese bestillinger og beskjeder på taxametere

Skriving

Hver dag vil taxisjåføren:

 • Registrere passasjerer og bestillinger
 • Gjøre klar dagens oppgjør
 • Melde seg ledig eller opptatt, samt godkjenne bestillinger på taxameteret
 • Loggføre eget skift

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil taxisjåføren:

 • Hilse på passasjerer på en hyggelig måte
 • Be om å få se reisedokumentasjon eller betaling
 • Svare på spørsmål fra passasjerene
 • Hjelpe passasjerer ut og inn av bilen på en høflig måte
 • Kommunisere med andre sjåfører
 • Forstå betydningen av å yte service og kjenne godt til ulike kommunikasjonssituasjoner
 • Rapportere muntlig om hendelser i eget skift

Regning

Hver dag vil taxisjåføren: 

 • Kjenne til betalingsformer og oppgjørsformer
 • Kontrollere betaling og gi korrekt veksel
 • Ta oppgjør og kontrollere kontantbeholdning mot kredittsalg
 • Regne ut rabatter
 • Lese av og vurdere numerisk informasjon fra instrumenter på dashbordet
 • Beregne drivstoffbruk i forhold til kjøremønster
 • Kunne planlegge og velge kjørerute ut ifra veistandard, miljømessige konsekvenser og ta hensyn til kundens behov for billigste reisemåte

Digitale ferdigheter

Hver dag vil taxisjåføren: 

 • Lese av taxameter
 • Loggføre eget skift digitalt
 • Ta oppgjør på eget skift etter endt kjøring
 • Bruke GPS til å finne fram og vurdere ankomsttid
 • Bruke mobiltelefon
 • Bruke digitale læringsressurser for opplæring og sertifisering
 • Oppdatere seg på ISO-godkjenninger og EU/EØS
 • Lese opplæringsmateriell og e-læringsprogrammer
 • Finne fram til og lese sentralens nettsider for å holde seg oppdatert
 • Bruke sosiale medier for reklamere for egen virksomhet