fbpx

Yrkesprofil renholder

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er? 

Ferdigheter som kreves i yrket som renholder

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som renholder. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en renholder gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en renholder regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil renholderen:

 • Lese arbeidsinstruksjoner
 • Lese korte beskjeder
 • Lese lister over ulike arbeidsoppgaver
 • Lese skilt og oppslag om sikkerhet
 • Lese sjekklister for utført arbeid
 • Lese symboler på etiketter på ulike rengjøringsmidler

Skriving

Hver dag vil renholderen:

 • Krysse av på skjemaer knyttet til arbeidsoppgaver
 • Fylle ut sjekklister for utført arbeid
 • Fylle ut sjekklister for kvalitet og avvik i arbeidet
 • Skrive beskjeder til kolleger og leder
 • Kvittere ut, signere og attestere på skjemaer

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil renholderen:

 • Hilse på kunder og brukere på en hyggelig måte
 • Samtale med andre for å koordinere arbeidet
 • Ta imot instruksjoner og diskutere arbeidet med overordnede
 • Svare på spørsmål fra brukere og kunder
 • Samarbeide og snakke med kolleger
 • Fortelle leder om arbeid som er utført
 • Kommunisere med andre yrkesgrupper

Regning

Hver dag vil renholderen: 

 • Beregne tid for å utføre en jobb
 • Beregne forbruk av materiell og utstyr som går med til jobben
 • Beregne tid til kjøring
 • Bruke arbeidstegninger og regne om til full størrelse

Digitale ferdigheter

Hver dag vil renholderen: 

 • Bruke datastyrte maskiner
 • Søke etter programmer på nettet
 • Kommunisere med arbeidsgiver på e-post og tekstmeldinger
 • Bruke digitale verktøy for å registrere arbeidstid
 • Bruke mobil for å registrere frammøte på arbeidsstasjon
 • Sjekke møter og avtaler
 • Bruke digitale læringsressurser for opplæring
 • Skrive elektroniske avviksrapporter
 • Sjekke lønnsutbetaling i elektroniske systemer
 • Bruke elektronisk kjørebok
 • Bruke sosiale medier for holde seg oppdatert og
 • Reklamere for egen virksomhet
 • Bruke elektroniske betalingstjenester