fbpx

Yrkesprofil pleieassistent

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som pleieassistent

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som pleieassistent. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en pleieassistent gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en pleieassistent regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil pleieassistenten:

 • Lese skilt og symboler
 • Lese menyer
 • Lese vaktlister
 • Lese ulike planer for stell
 • Lese beskjeder fra kolleger, pårørende og leder
 • Lese ukeplaner
 • Lese i timeavtalebok
 • Lese vaktskifterapporter og logger i journalen
 • Lese diverse oppslag

Skriving

Hver dag vil pleieassistenten:

 • Fylle ut skjemaer
 • Skrive rapporter i journalen
 • Skrive beskjeder til kolleger, ledelse eller pårørende
 • Skrive inn avtaler i timeavtalebok
 • Navnemerke beboeres tøy

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil pleieassistenten:

 • Lytte til beboeres ønsker og behov
 • Lytte til instrukser fra leder eller andre kolleger
 • Småprate med beboere om været og dagligdagse rutiner
 • Samtale med beboere om dagens meny, aktiviteter og avtaler
 • Ta imot muntlige beskjeder fra kolleger og pårørende
 • Lytte til muntlig rapportering fra forrige skift
 • Gi muntlig rapport til kolleger ved vaktskifte
 • Informere beboere om dagens avtaler
 • Be om hjelp fra kolleger og forklare hva en trenger hjelp til
 • Samtale med leder og kolleger om arbeidsoppgaver og planer for dagen

Regning

Hver dag vil pleieassistenten: 

 • Måle beboeres temperatur og vekt
 • Holde oversikt over beboeres væskeinntak
 • Registrere og plotte beboeres temperatur i et diagram og følge med på avvik
 • Holde oversikt over tidsbruk til pleie, matlaging og aktiviteter for beboere
 • Sette sammen riktige matporsjoner, tilpasset beboeres behov

Digitale ferdigheter

Hver dag vil pleieassistenten: 

 • Kommunisere med arbeidsgiver eller pårørende via e-post
 • Sjekke møter og avtaler
 • Fylle inn opplysninger og skrive vaktrapport i elektroniske journaler
 • Registrere arbeidstiden i elektroniske skjemaer
 • Sende og motta tekstmeldinger
 • Ta bilder av sosiale aktiviteter
 • Ta bilder ved uhell eller alvorlige hendelser
 • Bruke digitale betalingstjenester ved kjøp av varer og tjenester for beboerne
 • Hjelpe brukerne ved innføring av ny helseteknologi
 • Bruke elektronisk kjørebok