fbpx

Yrkesprofil maskinfører

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som maskinfører

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som maskinfører. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en maskinfører gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en maskinfører regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil maskinføreren:

 • Lese manualer
 • Lese manøverorganer og instrumenter
 • Forholde seg til arbeidstegninger
 • Lese arbeidsbeskrivelser og instruksjoner
 • Lese merking
 • Lese korte notater
 • Lese lister over ulike arbeidsoppgaver
 • Lese skilt og oppslag om sikkerhet

Skriving

Hver dag vil maskinføreren:

 • Skrive korte notater og beskjeder
 • Kvittere ut, signere og attestere skjemaer
 • Dokumentere utførte arbeidsoppgaver
 • Føre kjørebok

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil maskinføreren:

 • Hilse på kunder og brukere på en hyggelig måte
 • Få instruksjoner og diskutere arbeidet med overordnede
 • Svare på spørsmål fra brukere og kunder
 • Kommunisere med kolleger
 • Samtale med andre for å koordinere arbeidet
 • Rapportere muntlig om framdrift, for eksempel til bas og arbeidsgiver
 • Gjøre avtaler med kunder om framdrift, og beskrive arbeidet
 • Snakke med oppdragsgiver og kunder om valg av ulike løsninger

Regning

Hver dag vil maskinføreren: 

 • Beregne tyngdepunkt
 • Lese tabeller for vedlikehold
 • Bruke gravediagram
 • Bruke tabeller for brytekraft
 • Lese tabeller for lastehåndtering
 • Lese tabeller for hellingsvinkler og stabilitet
 • Lese og bruke arbeidstegninger
 • Beregne tid til å utføre en jobb
 • Beregne forbruk av materiell og utstyr

Digitale ferdigheter

Hver dag vil maskinføreren: 

 • Føre oversikt over egen aktivitet
 • Kommunisere med arbeidsgiver
 • Gjøre avtale med kunder
 • Føre elektroniske avviksrapporter
 • Sjekke internett for nye miljøkrav
 • Bruke digitale læringsressurser
 • Bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige apper tilknyttet oppgaver
 • Ta bilder som dokumentasjon ved hendelser eller uhell