fbpx

Yrkesprofil kantineassistent

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er? 

Ferdigheter som kreves i yrket som kantineassistent

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som kantineassistent. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en kantineassistent gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en kantineassistent regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil kantineassistenten:

 • Lese skilt og symboler
 • Lese vaktlister og frammøtelister
 • Lese beskjeder fra kolleger og leder
 • Lese diverse oppslag
 • Lese tidsstempling og holdbarhetsdatoer

Skriving

Hver dag vil kantineassistenten:

 • Skrive korte beskjeder til seg selv eller andre
 • Fylle inn kassaoppgjør
 • Skrive skilt eller menyer med oppslag på innhold knyttet til allergener

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil kantineassistenten: 

 • Ta imot bestillinger fra kunder
 • Få instrukser fra leder eller kolleger
 • Anbefale retter og forklare menyen
 • Snakke med kunder og medarbeidere
 • Ta imot muntlige beskjeder fra kolleger og kunder
 • Lytte til og gi muntlig rapportering

Regning

Hver dag vil kantineassistenten: 

 • Telle penger ved kassaoppgjør
 • Holde oversikt over vekslepenger
 • Bruke de fire regnemåtene
 • Lese enkle oppskrifter og følge disse

Digitale ferdigheter

Hver dag vil kantineassistenten: 

 • Bruke digitale kassaapparater
 • Fylle inn opplysninger i digitale kassaoppgjørsskjemaer
 • Registrere arbeidstiden i elektronisk skjemaer
 • Bruke kalkulator
 • Bruke skanner