fbpx

Yrkesprofil elektriker

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som elektriker

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som elektriker. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en elektriker gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en elektriker regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil elektrikeren:

 • Lese bygningstegninger, arbeidsordrer og planer
 • Lese merkenavn og modellnummer på artikler
 • Lese skilt og sikkerhetsinstruksjoner
 • Lese og kontrollere lister over deler og serienummer
 • Lese av måleresultater fra elektronisk måleverktøy

Skriving

Hver dag vil elektrikeren:

 • Skrive korte notater og kvittere på skjemaer
 • Fylle ut skjemaer om kvalitet og avvik i arbeidet
 • Loggføre og dokumentere eget arbeid og arbeidstid
 • Skrive korte instruksjoner ved bestilling av deler

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil elektrikeren:

 • Beskrive arbeidet og gjøre avtaler med kunder om tid og kostnader
 • Samarbeide og koordinere med andre aktører på samme byggeplass
 • Kommunisere med kolleger om daglige oppgaver
 • Rapportere til overordnede eller annet personale om framgangen i arbeidet

Regning

Hver dag vil elektrikeren: 

 • Gjøre overslag over kostnader
 • Beregne totalsum for oppdrag
 • Gjenkjenne korrekt utgave og tolke serienumre på utstyr
 • Måle og registrere størrelser
 • Beregne tid til å utføre jobben

Digitale ferdigheter

Hver dag vil elektrikeren: 

 • Kommunisere med arbeidsgiver og kunder via e-post og tekstmeldinger
 • Legge inn og sjekke oppdrag og avtaler i kalender digitalt
 • Gjøre avtaler med kunder via e-post og tekstmeldinger om tidspunkt for oppmøte
 • Bestille deler fra fjernlager og leverandør via internett
 • Anmelde ombygging / nyanlegg for godkjenning via elektroniske skjema
 • Ta digitale bilder som dokumentasjon
 • Bruke sosiale medier for holde seg oppdatert og reklamere for egen virksomhet
 • Oppdatere elektronisk kjørebok
 • Bruke standard kontorprogramvare