fbpx

Yrkesprofil driftstekniker

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som driftstekniker

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som driftstekniker/vaktmester. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en driftstekniker/vaktmester gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en driftstekniker/vaktmester regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil driftsteknikeren:

 • Lese beskrivelser og instruksjoner
 • Lese korte notater
 • Lese lister over ulike arbeidsoppgaver
 • Lese skilt og oppslag om sikkerhet
 • Lese av målere og overvåkingsutstyr

Skriving

Hver dag vil driftsteknikeren:

 • Skrive korte notater
 • Fylle ut sjekkliste for kvalitet og avvik
 • Skrive korte beskjeder til seg selv eller andre
 • Kvittere, signere og attestere skjemaer
 • Bruke arbeidsplaner og fylle ut skjemaer som
 • Dokumentasjon til ledere, firmaer og eiere

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil driftsteknikeren:

 • Hilse på beboere, kolleger eller eiere
 • Snakke med kolleger eller ledere for å koordinere arbeidet
 • Gi og ta imot beskjeder og instruksjoner
 • Forklare det arbeidet som blir utført
 • Planlegge jobben sammen med oppdragsgiver

Regning

Hver dag vil driftsteknikeren: 

 • Bruke arbeidstegninger og regne om til full størrelse
 • Beregne tid til å utføre jobben
 • Beregne forbruk av materiell og utstyr som går med til jobben
 • Lese av målere for trykk og mengder

Digitale ferdigheter

Hver dag vil driftsteknikeren: 

 • Føre oversikt i kalender over egen aktivitet
 • Sende e-post til beboere, ledere og leverandører
 • Sjekke avtaler med leverandører, ledere eller beboere
 • Legge inn avvik i digitale skjemaer
 • Sende og motta tekst- og bildemeldinger
 • Legge ut og svare på anbudsforespørsler på nettet
 • Lagre serviceavtaler med leverandører elektronisk
 • Bruke sosiale medier for holde seg oppdatert og reklamere for egen virksomhet
 • Oppdatere elektronisk kjørebok
 • Bruke standard kontorprogramvare