fbpx

Yrkesprofil bussjåfør

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som bussjåfør

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som bussjåfør. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en bussjåfør gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en bussjåfør regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil bussjåføren:

 • Kontrollere billetter og annen reisedokumentasjon
 • Sjekke identitetskort og studentbevis
 • Lese skilt og instrukser i trafikken
 • Oppdatere seg på kjøreforhold
 • Finne fram i lister over vognnummer og rutenummer
 • Lese informasjon om passasjerer og bestillinger
 • Lese beskjeder eller logg fra tidligere skift
 • Lese av ferdsskriver ved lengre turer og turer utenom fast skift
 • Lese symboler og beskjeder på display til digital ferdsskriver

Skriving

Hver dag vil bussjåføren:

 • Loggføre eget skift
 • Registrere passasjerer og bestillinger
 • Logge oppgjør

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil bussjåføren:

 • Hilse på passasjerer på en hyggelig måte
 • Be om å få se reisedokumentasjon eller betaling
 • Annonsere stoppesteder og muligheter for overgang
 • Gi instruksjoner og forklaringer til passasjerer over høyttaler
 • Svare på spørsmål fra passasjerene
 • Kommunisere med andre sjåfører med internt kommunikasjonsutstyr

Regning

Hver dag vil bussjåføren: 

 • Sjekke om billetter og annen reisedokumentasjon er gyldige i reisetiden
 • Kontrollere alder og gyldighet av identitetskort for aldersbestemte rabatter
 • Kontrollere betaling og gi korrekt veksel
 • Kontrollere kontantbeholdning mot antall solgte billetter ved endt skift
 • Regne ut rabatter
 • Regne ut pris for hele grupper
 • Lese av og vurdere numerisk informasjon fra instrumenter på dashbordet
 • Sørge for at bussen holder rutetidene ved hvert stopp

Digitale ferdigheter

Hver dag vil bussjåføren: 

 • Bruke digital skiltkasse med destinasjonsoversikt
 • Lese av instrumenter på bussens dashbord
 • Loggføre eget skift digitalt
 • Bruke digitalt billetteringssystem
 • Bruke digital ferdsskriver
 • Bruke digitale læringsressurser for opplæring og sertifisering
 • Oppdatere seg på ISO-godkjenninger og EU/EØS regelverk
 • Hjelpe kunder med elektroniske betalingstjenester