fbpx

Yrkesprofil blikkenslager

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som blikkenslager

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som blikkenslager. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en blikkenslager gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en blikkenslager regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil blikkenslageren:

 • Lese arbeidstegninger
 • Lese korte notater og instruksjoner, egne og andres
 • Huskelapper
 • Lese informasjon i kontrollplaner og sjekklister
 • Lese skilt og oppslag om HMS
 • Lese SMS og e-post

Skriving

Hver dag vil blikkenslageren:

 • Dokumentere utført arbeid
 • Føre oversikt over egne timer
 • Føre kjørebok
 • Skrive SMS og e-post

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil blikkenslageren: 

 • Samtale med andre for å koordinere arbeidet
 • Rapportere muntlig om framdrift til leder og arbeidsgiver
 • Få instruksjoner og diskutere arbeidet med overordnede
 • Gjøre avtaler med kunder om framdrift, og beskrive arbeidet
 • Snakke med oppdragsgiver og kunder om valg av ulike løsninger

Regning

Hver dag vil blikkenslageren: 

 • Ta mål av beslag og ventilasjonskomponenter og lage underlag for produksjon
 • Bruke arbeidstegninger og regne om til full størrelse
 • Beregne hvor mye materiell som vil gå med til en jobb
 • Beregne og registrere tidsforbruk for en jobb

Digitale ferdigheter

Hver dag vil blikkenslageren: 

 • Programmere datastyrte maskiner
 • Søke på internett og intranett
 • Føre oversikt over egne aktiviteter i kalender
 • Føre elektronisk avviksrapport
 • Sende og motta tekst- og bildemeldinger