fbpx

Yrkesprofil barnehageassistent

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som barnehageassistent

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som barnehageassistent. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en barnehageassistent gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en barnehageassistent regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil barnehageassistenten:

 • Lese vaktlister og lister for arbeidsfordeling
 • Lese skjemaer som ukeplan og frammøteskjema
 • Lese logg og rutinelogg
 • Lese beskjeder til og fra kolleger eller foreldre
 • Lese oppslag som informasjon om turer og andre aktiviteter
 • Lese symboler på etiketter på mat, medisiner og vaskemidler
 • Lese barnelitteratur høyt for barn

Skriving

Hver dag vil barnehageassistenten:

 • Fylle ut skjemaer for daglige rutiner
 • Føre logg over dagens aktiviteter
 • Skrive beskjeder til kolleger og foreldre
 • Skrive notater og huskelister

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil barnehageassistenten:

 • Samtale med barn, kolleger og foresatte
 • Gi og ta imot beskjeder og instruksjoner fra kolleger og foreldre
 • Svare på spørsmål fra foreldre og barn
 • Hilse på og si ha det til foreldre og barn
 • Koordinere daglig arbeid med kolleger
 • Diskutere tiltak hvis det oppstår uforutsette situasjoner
 • Rapportere om hendelser i eget skift
 • Delta i uformelle samtaler med barn, kollegaer og foreldre

Regning

Hver dag vil barnehageassistenten: 

 • Telle og kontrollere antall barn for å holde oversikt
 • Holde oversikt over egen arbeidstid
 • Arbeide sammen med barn om matematiske begreper
 • Måle opp mengder av ingredienser ved matlaging
 • Blande mengder i riktig forhold
 • Legge til rette for spill og aktiviteter som stimulerer tallforståelse og matematisk tenkning

Digitale ferdigheter

Hver dag vil barnehageassistenten: 

 • Kommunisere med arbeidsgiver via e-post og intranett
 • Bruke e-post for å kommunisere og gjøre avtaler med foreldre
 • Søke på internett etter tekst og bilder til barnas aktiviteter
 • Ta digitale bilder av aktiviteter i barnehagen
 • Lagre og flytte over bilder fra kamera eller mobil til andre lagringsenheter
 • Bruke og lære opp barna i bruk av nettbrett eller pc
 • Bruke interaktive opplæringsprogram
 • Holde seg oppdatert og formidle kunnskap om nettvett
 • Bruke internettressurser i pedagogisk arbeid
 • Oppdatere og legge ut innlegg om aktiviteter på sosiale medier
 • Lagre rapporter og mapper om aktiviteter og barnas utvikling
 • Bruke presentasjonsverktøy til foreldregruppemøter
 • Holde oversikt over aktiviteter i elektroniske kalendere