fbpx

Hvorfor er Kompetansepluss gratis?

Norskkursene er gratis fordi vi søker offentlig finansiering

Vi søker innenfor en ordning som heter Kompetansepluss. Bakgrunnen for ordningen er at myndighetene ønsker å styrke basiskompetansen i arbeidslivet, og for mange medarbeidere er den største utfordringen i yrkeslivet nettopp språk. Kompetansehuset Neo gjør det lettere for store og små bedrifter å utnytte satsningen på kompetanseheving, uten å gjøre det dyrt eller vanskelig å få kurs.

Meld interesse for Kompetansepluss her

Kursene blir uten kostnad for arbeidsgiver, men arbeidsgiver må til gjengjeld regne med å bruke arbeidstid på å organisere og følge opp kursene. Vi sørger for at kursene har høy kvalitet, og tar oss av søking og rapportering til myndighetene. 

I noen tilfeller kan det lønne seg å gi medarbeiderne lønn mens de deltar på kurs, enten alle timene eller halvparten av timene. Dette motiverer til oppmøte. Du som arbeidsgiver har på denne måten større sikkerhet for å høste gevinster av gjennomført kurs. Oppmøte er forutsetningen for læring.

Les om kvaliteten på våre kurs

Tilskuddsordning som finansierer kurs

Kompetansepluss arbeid er en tilskuddsordning som finansierer kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplassen. Kompetanse Norge organiserer støtteordningen. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk, og skal bidra til at voksne med kort formell utdanning får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Gjennom Kompetansepluss kan bedrifter søke om midler for å styrke ansattes ferdigheter i norsk språk, inkludert lesing, skriving, regning og data. I 2015 kunne det for første gang søkes om midler til norskopplæring.

Søknadsfrist er i begynelsen av desember hvert år. Men ta kontakt med oss senest i oktober, da det er litt arbeid å få inn søknaden.

Målgruppen er voksne med kort formell utdannelse

Kompetansepluss-kurs styrker basisferdighetene. Formålet med kursene er å styrke kompetansen til medarbeidere med kort formell utdanning. Mange kursdeltakere arbeider som renholdere, produksjonsarbeidere eller sjåfører.

Ordningen åpner også for kurs for mellomledere med kort formell utdanning, for eksempel i rapportskriving, muntlige presentasjoner eller data.