fbpx

Yrkesprofil rørlegger

Yrkesprofilen danner utgangspunkt for innholdet i Kompetansepluss-kurset. Den viser hvordan kurset er yrkesrettet – gjennom å trene på de ferdighetene som kreves av norsk og grunnleggende ferdigheter i jobben.

Usikker på hva Kompetansepluss er?

Ferdigheter som kreves i yrket som rørlegger

Denne yrkesprofilen beskriver hvilke ferdigheter som må være på plass for å mestre jobben som rørlegger. Det viktigste i Kompetansepluss-kursene er hva en rørleggere gjør hver dag, derfor nevner vi det her. 

Kursene åpner også for medarbeidere med et høyere funksjonsnivå, som med andre ord mestrer disse ferdighetene, men fremdeles har kort formell utdanning. Les mer her om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres av en rørleggere regelmessig eller av og til. Kanskje disse er mer relevante som utgangspunkt for dine medarbeidere.

Lesing

Hver dag vil rørleggeren:

 • Lese beskrivelser og instruksjoner
 • Lese materiallister og sjekke at de stemmer overens med varene
 • Kontrollere ordrer, dokumenter og pakksedler
 • Lese korte notater, vareinformasjon og instruksjoner
 • Lese informasjon i kontroll- og kvalitetssikringsskjemaer
 • Lese skilt, oppslag og merking om miljø og sikkerhet
 • Lese lister over verktøy og utstyr som kreves for ulike arbeidsoppgaver

Skriving

Hver dag vil rørleggeren:

 • Dokumentere og loggføre hendelser i eget arbeid
 • Kvittere på ordrer og vareleveranser
 • Fylle ut skjemaer og sjekklister for kvalitet og avvik i arbeidet

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil rørleggeren:

 • Snakke med andre aktører på byggeplassen for å koordinere arbeidet
 • Få instruksjoner og diskutere arbeidet med overordnede
 • Gjøre avtaler med kunder om tid og kostnader, og beskrive arbeidet
 • Snakke med kundene om framgangen i arbeidet og ulike løsninger

Regning

Hver dag vil rørleggeren: 

 • Gjøre eksakte målinger
 • Bruke arbeidstegninger og regne om til full størrelse
 • Beregne mengden materialer som trengs for å utføre en jobb
 • Beregne og registrere hvor lang tid som kreves for å utføre en jobb
 • Fylle ut timelister og arbeidstidsskjemaer
 • Gjøre overslag over kostnader for kunder

Digitale ferdigheter

Hver dag vil rørleggeren: 

 • Kommunisere med arbeidsgiver eller kunder via e-post eller tekstmeldinger
 • Sjekke e-post, tekstmeldinger eller kalender for nye oppdrag
 • Sjekke lagerstatus i elektronisk lagerbeholdning
 • Fylle inn arbeidstid i elektroniske skjemaer
 • Melde oppdrag for offentlig godkjenning via elektroniske skjemaer
 • Skrive kontrakter og lagre disse i elektroniske arkiver
 • Sjekke digitale anbudstjenester på nettet
 • Bruke sosiale medier for holde seg oppdatert og reklamere for egen virksomhet
 • Oppdatere elektronisk kjørebok
 • Bruke standard kontorprogramvare