fbpx

Gratis norskkurs for helsearbeidere​

Ønsker dere bedre rapporter? Søk om gratis kurs i helsenorsk til dine medarbeidere​

Har dere utfordringer med uklare skiftrapporter? Det kan være språklige utfordringer som ligger bak. I så fall kan gratis yrkesrettet norskkurs på arbeidsplassen være noe for dere! Vi søker midler og leverer kurs.

Innhold på kursene:

  • Hvordan skrive gode rapporter
  • Riktig muntlig språk i ulike situasjoner på jobben
  • Praktisk grammatikk – bruk grammatikken rett slik at det ikke blir misforståelser
  • Riktig bruk av tall: måling, beregning, dosering
  • Andre ting dere synes er viktig å øve på når det gjelder språk eller tall

Hvorfor er kursene gratis?

Myndighetene har bevilget penger over statsbudsjettet til gratis norskkurs på arbeidsplassen til medarbeidere i lavkompetanseyrker. Vi i Kompetansehuset Neo søker midler for dere og leverer kurs over hele landet.

Helt kort om kurs:

  • Kursene er gratis og yrkesrettede
  • Fokus på muntlige ferdigheter, lesing, skriving og tall, beregning og måling slik det inngår i arbeidsoppgavene.
  • Gruppeundervisning enten fysisk eller digitalt: 8-12 personer. Du kan søke selv om dere er færre enn 8 som ønsker kurs.
  • Vi sender inn søknad på deres vegne innen 7. desember
  • Kursene kan starte i mars/april 2021
 

Her kan du laste ned mer informasjon om gratis norskkurs:

Meld din interesse her: