fbpx

Yrkesrettet norskopplæring på jobben​


Mange strever med det norske språket og har av den grunn vanskeligheter med å ta fagbrevet. Derfor har Kompetanse Norge nå startet en ordning der man kan få fagbrev og norskopplæring. Målet er at flere skal få papirer på kompetansen de har.

Hvorfor ta fagbrev?

Fagbrevet bekrefter det du kan! Med fagbrev står du tryggere og har flere muligheter.

Fagbrev viser arbeidsgivere at du har evnen til å lære og utvikle deg. Med fagbrev kan du avansere i egen bransje, eller du kan studere videre på fagskole.

Høyere lønn med fagbrev

Med fagbrev lønnes du som fagarbeider i virksomheter med tariffavtale. Du får kr. 10,- i tillegg per time som fagarbeider. Med fagbrev er du også kvalifisert til lederjobber, der du kan tjene mellom kr 50 000,- og 150 000,- mer enn som renholder.

Større trygghet i jobben

Men det viktigste er kanskje at kunnskapen gir deg større trygghet, mer stolthet og glede i jobben!

Fagbrevet gjorde at jeg begynte å se på meg selv på en ny måte. Det har gitt meg en sikkerhet i alt jeg gjør som renholder. Jeg vet hva jeg skal gjøre i de fleste situasjoner, og jeg vet ikke minst hvorfor jeg skal gjøre det på akkurat den måten. Dette bidrar til at jeg opplever en helt annen yrkesstolthet som renholdsoperatør enn hva jeg gjorde som ufaglært.

-Laila Venåsen til Fagbladet

For å få fagbrev må du bestå en teoretisk og en praktisk prøve. Utfordringen er å forberede seg til den teoretiske eksamenen. Det kan vi hjelpe deg med

Man kan få kurs uansett fagbrev. Begrensningene ligger lærerressurser, og at det må være mange nok som ønsker denne typen fagbrev, omtrent 10 personer. Flere bedrifter kan samarbeide om kurs.

Staten ønsker at flere skal få fagbrev. For mange kan det bli mulig å ta fagbrev hvis får kurs i norsk samtidig. Vi søker myndighetene om støtte til kurset, og kan starte opp kurs etter godkjent søknad.

Før oppstart må Kompetansehuset Neo søke om offentlig støtte. Kurs starter derfor ofte om høsten.

 

Vanligvis er kurset på mellom 100 og 200 timer, der halvparten er timene er norskopplæring og resten er fagopplæring. Som regel tar kurset ett år, det vil si at det starter om høsten med eksamen til sommeren.

 

Kurstid avtales med bedriften(e).

 

Ledere og mellomledere kan kontakte oss direkte.  Ønsker du å delta på kurs, be din leder om å kontakte oss for en uforpliktende prat.

Veldig populært: fagbrev i renhold

Lærerne vet hva kursdeltakerne trenger å lære. Lærerne i fagbrevkurs i renhold har undervist i renholdsoperatørfaget i mange år, og lang erfaring fra bransjen. Noen er også sensorer i eksamen i renholdsoperatørfaget.

Kursdeltakere har vært veldig fornøyde:

Sensorene sa det var første gang på de siste 3 årene at de ga sånne karakterer til kandidater. Takket være ditt viktige bidrag, kunnskap og kompetanse. Tusen takk til deg!

En annen skriver:

Jeg gruet meg til 120 kjedelige timer, men kurset ble alt annet enn kjedelig!

Kort om fagbrev i renhold

 • Om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler
 • Valg og bruk av utstyr
 • Kjemikalier og metoder
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Informasjon og dokumentasjon
 • Arbeidsrutiner
 • Om ulike systemer og standarder du trenger å kjenne til når du planlegger, og hvordan du skal ivareta innemiljøet
 • Bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • Utvikling av renholdsplaner
 • Bruk av digitale verktøy for planlegging
 • Vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder
 • Risikovurdering og bruk av verneutstyr
 • Kvalitetssikring
 • Om fagets historie og plass i samfunnet, samt etikk.