fbpx

Eksamenskurs for fagbrevkandidater vår 2022

Hjelp dine ansatte med fagbreveksamen - Nettbasert eksamenskurs for fagbrevkandidater - oppstart fortløpende

Ønsker du å hjelpe dine ansatte med å bestå fagprøven for våren 2022?    

Kompetansehuset Neo tilbyr egne eksamensforberedende kurs for dine ansatte som skal ta fagbreveksamen. 

Å skrive en god fagtekst er vanskelig dersom du ikke har erfaring med denne type oppgaver. 

Vi tilbyr 4 nettmøter på 2 t hver -med fokus på studieteknikk, fagtekst og  eksamensoppgaven. 

I tillegg er det 1 nettmøte på 2 t – der  faglærer forberederer dine ansatte til den praktiske fagprøven.

Ta kontakt med  oss i dag, vi bidrar gjerne! 

På dette kurset lærer dine ansatte :

Plan for øktene

 • Studieteknikk: Hvordan du tar notater som fungerer til repetisjon av stoffet og til støtte under selve eksamen
 • Hvordan du skal lese eksamensoppgaven for å forstå nøyaktig hva du skal svare på når du skriver
 • Tips om vanlige setnings-startere som passer godt til eksamensoppgaver

Etter økten: Besvar en eksamensoppgave og få tilbakemelding av lærer

 • Hvordan bruker vi språket riktig når vi skriver fagtekst og hvorfor er det viktig at vi skriver på denne måten?
 • Læreren bruker tekster som kursdeltakerne har levert inn for å vise hva som må gjøres for å få riktig ordlyd i teksten
 • Du får svar på: Hvordan skriver man innledning, drøftingsdel og avslutning.
 • Sensors 10 viktigste tips for å få en god eksamensoppgave

Etter økten: Besvar en eksamensoppgave og få tilbakemelding av lærer

 • Hvordan jobbe med tankekart og tokolonne-notat slik at det hjelper planlegging av tekst.  
 • Fugleperspektivet – hva kan det hjelpe oss med?
 • 10 tips til en god eksamensbesvarelse – hvordan disponere besvarelsen?
 • Trinn for trinn beskrivelse av hvordan du går frem for å skrive en god besvarelse når du har fått eksamensoppgaven
 • Trinn for trinn. Hvordan besvare eksamensoppgaven?

Gjennomføring

Avhengig av hvor mange du velger å melde på, kan vi enten ha egne kurs for dine ansatte, eller tilby dine ansatte kurs sammen med våre andre deltakere. Nettmøtene våre tilbys både på dagtid og kveldstid, slik at dette skal kunne tilpasses arbeidshverdagen til den enkelte. Kurset er heldigitalt. Vi bruker Teams som læringsplattform og dine ansatte får tilgang til office-pakken så lenge de er deltakere hos oss.

Erfaring

For å få gjennomført den praktiske fagprøven er det krav om minimum  5 års arbeidserfaring. Det er en fordel at dine ansatte har noen års yrkeserfaring før de starter på dette kurset. I tillegg anbefaler vi en norskkompetanse på B1-nivå, dersom norsk ikke er morsmål.