fbpx

Vår undervisningsfilosofi

Lærerne som underviser for Kompetansehuset Neo forholder seg til krav og standard satt av Kompetansepluss og Kompetanse Norge.

Innhold og fokus på kursene

På kompetansepluss-kurs er fokuset å lære kursdeltakerne norsk språk som fungerer på arbeidsplassen. Kursene er oftest på 100 timer, så det er ikke så mye tid til å gå gjennom grammatikk. Det er nok at kursdeltakerne lærer å kommunisere på forståelig vis.

Vi tar utgangspunkt i yrkesprofiler som Kompetanse Norge har laget. Yrkesprofilen er en oversikt over situasjoner på jobb de bør mestre – som å gi beskjed til leder, og snakke med kunder på en høflig måte.

Interne tekster i bedriften brukes for å gjennomgå de trenger på jobben. Ofte må kursdeltakerne kunne lese HMS-informasjon, sin egen arbeidskontrakt, kontrollere lønnsslipp, lese oppslag på jobben og kunne fylle ut avviksmeldinger.

Kursmateriale

Vi lager en egen kursperm til hver deltaker der det ligger læringsressurser og interne tekster fra virksomheten, samt linker til digitale læringsressurser. Lærer får en egen undervisningsperm med undervisningsmateriale. Læringsressursene legger vekt på temaer som er viktige for deltakerne. Vi har valgt tekster og ressurser som tilpasser deltakernes nivå.

Norsk, regning og data

I mange kurs har vi elementer av regning og data. Vi lager integrerte opplegg, slik at norsk, data og regning henger sammen tematisk. For eksempel kan det inngå elementer av norsk språk, digitale ferdigheter og regning når man skal gi en beskjed til leder eller kolleger. Du vil finne relevante ressurser for alle ferdighetene i ressurspermen.

Kartlegging av deltakere

Før oppstart av kurs, kartlegger vi kursdeltakernes erfaring med situasjoner på jobben, og vi kartlegger deres språknivå. Du får tilgang til resultatet av kartleggingen før du begynner på oppdraget. Slik har du et godt utgangspunkt før du møter deltakerne for første gang.

Kursplan

Som lærer på kurset må du ut fra kartleggingen og dine første par møter med gruppen lage en plan for kurset. I denne skal det framkomme hvilke læringsmål dere skal jobbe med, og hvordan.

Evaluering

Vi evaluerer alle kurs. Lærer, kursdeltakere og nærmeste leder til kursdeltakerne gir tilbakemelding på kurset.

Nettkurs for lærere

Kompetanse Norge som administrerer ordningen, har laget et nettkurs for lærere. Dette nettkurset må alle lærere gjennomføre før de kan starte på oppdraget. Send oss kopi av kursbeviset.

Kurstid og fleksibilitet

Når du underviser på et Kompetansepluss-kurs, vil du som regel binde deg til et fast tidspunkt hver uke på normalt 3 timer hver gang. Kurset holdes vanligvis på arbeidsstedet til kursdeltakerne. Noen kurs holdes i arbeidstiden, andre utenom vanlig arbeidstid.

Om du har planlagt ferie eller konferanser, kan du avtale at kurset tar en pause når du er bortreist.

Til gjengjeld må du også være fleksible når det gjelder egne undervisningsopplegg. Det er nemlig ikke alltid du kan gjennomføre opplegget du har planlagt. Oppmøtet kan variere mellom 3 deltakere og 12 deltakere, og det er ikke alltid du får beskjed på forhånd. Ha alltid med en plan som passer for færre deltakere enn det egentlig er deltakere på kurset.