Bli kjent med oss

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester?
Ta kontakt med oss, vi er tilgjengelige på telefon og e-post.

Om oss

Dette er hva vi gjør for at kursene skal bli best mulig:

1. Vi kartlegger deltakerne før kurset og etter at kurset er ferdig


Vi kartlegger:

 • muntlige ferdigheter
 • leseferdigheter
 • skriveferdigheter
 • lytteferdigheter

- Vi kan vise utviklingen som skjer i løpet av kursene!

 

2. Vi bruker yrkesprofilen i undervisningen

Yrkesprofilen bruker vi når vi kartlegger og når vi planlegger undervisningen. Og ikke minst blir den brukt som rettesnor for innholdet i undervisningen.

Her er et utdrag fra yrkesprofilen for renholder:

Muntlige ferdigheter:

 • hilse på kunder og brukere på en hyggelig måte
 • samtale med andre for å koordinere arbeidet
 • ta imot instruksjoner og diskutere arbeidet med overordnede
 • svare på spørsmål fra brukere og kunder
 • samarbeide og snakke med kolleger
 • fortelle leder om arbeid som er utført
 • kommunisere med andre yrkesgrupper

Lesing:

 • lese arbeidsinstruksjoner
 • lese korte beskjeder
 • lese lister over ulike arbeidsoppgaver
 • lese skilt og oppslag om sikkerhet
 • lese sjekklister for utført arbeid
 • lese symboler på etiketter på ulike rengjøringsmidler

Skriving:

 • krysse av på skjemaer knyttet til arbeidsoppgaver
 • fylle ut sjekklister for utført arbeid
 • fylle ut sjekklister for kvalitet og avvik i arbeidet
 • skrive beskjeder til kolleger og leder
 • kvittere ut, signere og attestere på skjemaer

 
3. Dere får plan over hva de lærer når

 • Kjøreplanen inneholder:
 • lærerens refleksjon over nivået i gruppen
 • hva lærer ut fra dette velger å legge vekt på i undervisningen
 • kalender som viser når deltakerne lærer de ulike elementene fra yrkesprofilen


4. Deltakeroppmøte på nett

– logg inn i vårt oppmøtesystem og se hvem som har møtt på kurs
- Oppdateres umiddelbart etter hver økt


5. Alle får egen treningsbase på nett

 • Alle kursdeltakere får bruker til en øvingsbase på nett
 • Dette er forberedelse til norskprøve
 • Sikrer egenaktivitet mellom kursøktene


6. Kursbevis – selvfølgelig

 • Kursbevis som angir hva de har lært og på hvilket nivå
 • Alle som har fullført kursene får selvsagt kursbevis
 • Kursbeviset viser:
 • hvor mange timers kurs de har gjennomført
 • hva de har lært
 • På hvilket nivå kurset har vært

 

Våre lærere


Vi legger stor vekt på å legge opp kursene så nær praksis som mulig og skape et godt gruppemiljø.


26-05-2017_torhild2.jpg

TorhildSe visittkort

24-05-2017_corina2.jpg

CorinaSe visittkort

23-05-2017_rjan.jpg

ØrjanSe visittkort

08-06-2017_valentyna.jpg

ValentynaSe visittkort