Kompetansepluss skriving

Å skrive på jobben

Kompetansepluss handler om å styrke grunnleggende ferdigheter, og det å skrive er en viktig ferdighet på jobb. Å lese på jobben handler om å ytre seg forståelig og på en hensiktsmessig måte. Vi underviser i skriving på flere nivåer:

For dem med lite erfaring i norsk, kan skriveopplæringen fokusere på det å:

 • skrive korte tekster for hånd eller digitalt
 • fylle ut deler av et enkelt skjema
 • formidle egne meninger og synspunkter på en enkel og klar måte i enkle, personlige tekster
 • skrive korte formelle henvendelser til kjente mottakere
 • notere ned viktig informasjon som gis muntlig

For de som har mer erfaring med å skrive på norsk, kan undervisningen fokusere på det å:

 • skrive korte formelle tekster med faktainformasjon
 • mestre ortografi, tegnsetting og ulike setningskonstruksjoner
 • fylle ut skjemaer med uvant struktur
 • beskrive hendelser i rapportform

For dem som stort sett kommuniserer godt skriftlig, men likevel ønsker å blir bedre, kan undervisningen fokusere på:

 • skrive detaljerte tekster knyttet til eget fagfelt eller egne interesser
 • skrive klare og konsise instruksjoner og forklaringer til andre
 • beskrive problemstillinger på en nyansert og velstrukturert måte
 • disponere tekstinnhold og bruke varierte fortellingsstrukturer
 • kontrollere og gjøre endringer i detaljerte skjemaer og oversikter

Kurs i skriving kombineres med leseopplæring, og kan også kombineres med kurs i muntlige ferdigheter og/eller data. Sammen setter vi sammen kurset dine medarbeidere har behov for!

 


 

Vil du vite om din virksomhet kan få kostnadsfrie norskkurs på arbeidsplassen? Ta quiz'en og få svaret!

 


 

FÅ SVAR PÅ OM KOMPETANSEPLUSS-KURS PASSER FOR DERE

Vi hjelper deg gjerne, send oss en epost i dag så blir du kontaktet fortløpende!