Kompetansepluss lesing

 

Å lese på jobben

Du kan få kurs med offentlig finansiering på din arbeidsplass! Kursene kan tilpasses nybegynnere, de som kan litt, og de som allerede kan en hel del. Her kan du lese mer om hva datakurs kan inneholde for disse tre typene kursdeltakere.

For dem med lite erfaring i norsk, kan leseopplæringen fokusere på det å:

 • finne ut når man selv skal jobbe ut fra en kjent skiftliste
 • lese og forstå et skilt om sikkerhetstiltak
 • lese og følge en punktvis rutinebeskrivelse
 • forstå hovedbudskapet i et oppslag om hygienetiltak
 • lese korte e-poster fra egen leder

For de som har mer erfaring med å lese norsk, kan undervisningen fokusere på det å:

 • lese og følge en sikkerhetsinstruks
 • lese og kontrollere et referat fra et arbeidsmøte
 • sette seg inn i giftinformasjon om produkter man bruker i jobben
 • lese beskjeder fra kunder og leverandører
 • sjekke meldinger som angår eget arbeid, på intranett
 • lese og forstå en taushetserklæring
 • lese og kontrollere et referat fra et arbeidsmøte

For dem som er gode til å lese de enkle tingene, kan vi i undervisningen fokusere på å:

 • lese nye arbeidsinstrukser og oppsummere dem for kollegaer
 • finne relevant informasjon i fagblader
 • lese referater fra forhandlinger på jobben og forstå hvilke konsekvenser ulike utfall kan få for en selv
 • lese HMS-forskrifter som det er lenker til på intranettet
 • holde seg faglig oppdatert via Internett
 • finne fram til og vurdere informasjon man trenger i egen læring

 

Kurs i lesing kombineres med skriveopplæring, og kan også kombineres med kurs i muntlige ferdigheter

og/eller data. Sammen setter vi sammen kurset dine medarbeidere har behov for!

 

Vil du vite om din virksomhet kan få kostnadsfrie norskkurs på arbeidsplassen? Ta quiz'en og få svaret!

FÅ SVAR PÅ OM KOMPETANSEPLUSS-KURS PASSER FOR DERE

Vi hjelper deg gjerne, send oss en epost i dag så blir du kontaktet fortløpende!