Kompetansepluss data - kurs med offentlig finansiering. Søknadsfrist 15. august

 

Du kan få datakurs med offentlig finansiering på din arbeidsplass!

Kompetanse Norge lyser ut ekstra midler til datakurs. Bakgrunnen for utlysningen er at digitalisering påvirker mange aspekter av arbeidslivet. Å jobbe som industriarbeider, lærer, osv. krever i økende grad digitale ferdigheter. Norge trenger at arbeidsstyrken følger med i denne utviklingen. Kompetansepluss-opplæringen skal være forankret på arbeidsplassen.

Vi i Kompetansehuset Neo hjelper deg å søke, og vi arrangerer kursene. Fristen for å sende inn ferdig søknad er 15. august. Ta kontakt i god tid før fristen for å høre om slike kurs er aktuelt for din virksomhet. Les mer om hva Kompetansepluss er nederst på siden. 

Vil du vite om din virksomhet kan få kostnadsfrie datakurs på arbeidsplassen? Ta quiz'en og få svaret!

 

 

 Kompetansepluss data3

 

Kompetansepluss handler om å styrke grunnleggende ferdigheter, og det å bruke data er en viktig ferdighet på jobb. Å bruke data har tre aspekter:

1.      Det å kunne bruke digitale verktøy

2.      Det å kunne søke opp og utveksle digital informasjon

3.      Det å kunne produsere digital informasjon

 

For dem med lite erfaring i data, kan dataopplæringen fokusere på det å:

Bruk av digitale verktøy:

- Benytte pinkode og passord på en sikker måte

- Bruke digitale verktøy som arbeidsverktøy til enkle oppgaver

- Navngi og lagre et dokument i en mappe

- Søk opp og utveksle digital informasjon

- Finne informasjon på nett ved hjelp av en søkemotor

- Sende, motta og lese e-post med vedlegg

- Bruke enkle digitale arkivfunksjoner

- Produsere digital informasjon

- Bruke enkle presentasjonsverktøy

- Bruke enkle funksjoner i regneark

- Fylle ut og svare på digitale skjemaer

 

For dem som har mer erfaring med det digitale, kan undervisningen fokusere på det å:

Bruk av digitale verktøy:

- Sende e-post til mange mottakere i en gruppe

- Opprette mapper og undermapper for sikker lagring og gjenfinning

- Bruke hjelpfunksjonen for å finne informasjon når det oppstår problemer

- Søk opp og utveksle digital informasjon

- Finne informasjon på nett ved hjelp av en søkemotor

- Sende, motta og lese e-post med vedlegg

- Bruke enkle digitale arkivfunksjoner

- Produsere digital informasjon

- Sette opp et regneark med oversikt over egen økonomi

- Lage en cv

- Sette inn tabeller i et dokument

 

For dem som stort sett klarer seg godt i det digitale, men likevel ønsker å blir bedre, kan undervisningen fokusere på:

Bruk av digitale verktøy:

- Koble til en nettverksskriver

- Skanne et dokument og sende det som vedlegg i e-post

- Komprimere bilder og filer

- Søk opp og utveksle digital informasjon

- Bruke avanserte arkivfunksjoner

- Sette opp søkekriterier for søk i database

- Benytte digitale ordbøker og oversettelsesverktøy

- Produsere digital informasjon

- Sette inn, godta og fjerne merknader i et dokument

- Tilpasse en presentasjon til målgruppe og sjanger

- Koble informasjon fra forskjellige ark i en arbeidsbok med flere regneark

 

 

Hva er kompetansepluss-kurs?

Fakta:

 • Yrkesrettede kurs i grunnleggende ferdigheter som norsk, lesing/skriving, muntlige ferdigheter, data, hverdagsmatematikk
 • Støttes økonomisk av Staten, din virksomhet betaler ikke for kursene
 • Kursene er for voksne i jobb med kort formell utdanning (videregående eller lavere)
 • Passer for virksomheter som ønsker å heve kompetansen.
 • Kursene kan tilpasses til å støtte opp under planlagte kompetansehevende tiltak i bedriften.

Praktisk info:

 • Små grupper, 10 personer i hver gruppe (virksomheter med færre enn 10 ansatte kan også få kurs)
 • En lærer kommer til arbeidsplassen
 • Kursene holdes på et tidspunkt som passer deres virksomhet
 • Virksomheten må stille med lokaler
 • Dere kan få så mange timers kurs dere ønsker
 • Har dere komplisert skiftordning, kan vi tilpasse undervisningen denne
 • En dedikert person i virksomheten må følge opp kurset: Motivere medarbeidere til å melde seg på kurs, følge opp oppmøte, servere frukt/kjeks/kaffe/te på kurset og holde kontakten med Kompetansehuset Neo om kurset

FÅ SVAR PÅ OM KOMPETANSEPLUSS-KURS PASSER FOR DERE

Vi hjelper deg gjerne, send oss en epost i dag så blir du kontaktet fortløpende!