Hvorfor velge Kompetansehuset Neo?

 

Profesjonell leverandør

Med Kompetansehuset Neo får du en profesjonell leverandør. Vi er nest største leverandør av denne typen kurs målt etter antall innvilgede søknader, og vi har gode kvalitetssystemer på plass.

Høykompetent håndtering av søkeprosess

Vi håndterer alle nøkkelaspekter ved søknadsprosessen. I dialog med virksomheten skaffer vi nødvendig informasjon slikt at vi kan utforme en søknad som sikrer innvilgelse. Selv om ordningen endres litt hvert år, håndterer vi dette og gjør nødvendige tilpasninger slik at vi sikrer at søknaden blir innvilget.

Oppfølging og god myndighetsdialog

Vi håndterer rapportering til myndighetene. Kompetanse Norge som administrerer ordningen er nøye med å få rapportert hvem som har vært til stede på alle kursøkter. Vi håndterer dette med våre digitale løsninger ved at lærer logger oppmøte digitalt ved hver kursøkt.

Etterlevelse av krav og retningslinjer

Vi sørger for at kursene følger retningslinjene for Kompetansepluss-ordningen. Vi har erfaring med ordningen fra 2011, og vi kjenner godt til kravene ordningen stiller til typen undervisning og innhold på kursene.

Tilpasning til virksomhetens behov og situasjon

Vi tilpasser kurset til behovet ved å måle deltakernes ferdighetsnivå og forme innholdet til bransjen og den gitte virksomhet. Kartlegging ved oppstart lar oss legge listen riktig med hensyn til nivå på undervisningen. Vi lager en kursperm med yrkesrettet, relevant læringsmateriell, skreddersydd for den gitte virksomhet. I dialog med virksomheten avtaler vi hvilke interne tekster som skal være med. Det kan være utdrag av arbeidskontrakt, lønnsslipp, HMS-reglement eller annen viktig informasjon.

Landsdekkende kursvirksomhet

Kompetansehuset Neo leverer samordnede kurs på landsbasis. Vi sikrer at alle kurs har samme fokus og er konsistente på tvers av alle lokasjoner.

Oversikt sentralt

For kunder med flere lokasjoner kan vi levere oppmøtestatistikk sentralt. Dette sparer lokale ledere for mye arbeid - de kan enkelt melde på deltakere til et ferdig opplegg.

Erfarne lærere med sentral støtte og fagnettverk

Lærerne våre jobber ute i den gitte bedrift med god støtte fra oss og andre lærerkolleger. De er del av et digitalt nettverk der de kan utveksle erfaringer, tips og råd. En leder for dette nettverket stimulerer og bidrar til erfaringsutveksling mellom lærerne - noe som styrker kvaliteten på undervisningen og derved effekten for våre bedriftskunder.

Kursbevis og videre utdanning

Alle kursdeltakere får kursbevis etter endt kurs. For engasjere medarbeidere som ønsker å fortsette sin utvikling, så kan kursene danne grunnlaget for videre utdanning - som fagbrev og høyskolestudier.

 

 

 

FÅ SVAR PÅ OM KOMPETANSEPLUSS-KURS PASSER FOR DERE

Vi hjelper deg gjerne, send oss en epost i dag så blir du kontaktet fortløpende!