Hva er kompetansepluss?

Kompetansepluss er en støtteordning for kurs

Ordningen gir støtte til kurs på arbeidsplassen. Kompetanse Norge organiserer støtteordningen. I 2016 var den på 208 millioner. Søknadsfrist er i november hvert år.

Kursene blir uten kostnad for arbeidsgiver, men arbeidsgiver må til gjengjeld regne med å bruke arbeidstid på å organisere og følge opp kursene.

Målgruppen er voksne med kort formell utdannelse

Formålet med kursene er å styrke kompetansen til medarbeidere med kort formell utdanning slik at de kan henge med i arbeidslivet slik det utvikler seg. Norge konkurrerer på kompetanse heller enn på pris, og det stilles stadig større krav til lesing, skriving, regning og databruk i alle yrkesgrupper. I tillegg er det viktig for Staten å sørge for at arbeidstakere som mister jobben eller blir syke, er i stand til å omskolere seg.

Med Kompetansepluss-kurs styrkes basisferdighetene, og det blir en lavere terskel å begynne på kurs eller utdanning. Mange kursdeltakere har jobber som renholder, produksjonsarbeider eller sjåfør. Ordningen åpner også for kurs for mellomledere med kort formell utdanning, for eksempel i rapportskriving, muntlige presentasjoner eller data.

Emner: Norskopplæring, skriving/lesing, regning, data

Kursene har ulike emner: Norskopplæring, lesing/skriving, regning og/eller data. Det kan søkes om støtte til en type kurs, eller flere typer i kombinasjon. Les mer om kurs i norskopplæring, lesing, skriving, data og muntlige ferdigheter ved å klikke på det du vil lese mer om.

Små grupper på arbeidsplassen

Det er 10 personer i hver gruppe. Små grupper gjør at læreren kan ha tett kontakt med alle deltakerne på kurset og gi individuelt tilpasset opplæaring. Dersom din bedrift har færre enn 10, kan dere finne en lokal bedrift å samarbeide med - flere bedrifter kan søke om kurs sammen. Små bedrifter blir prioritert i hos Kompetanse Norge.

  

Praktisk om kursene

 • Kursene foregår på arbeidsplassen i et møterom eller annet dere har.
 • Tidspunktet på kursene avtaler vi - vi kommer når det passer dere. 
 • Kursene kan være i arbeidstiden eller på fritiden.
 • Kursene varer typisk 3 timer hver gang.
 • Velg mellom kurs 1-3 ganger i uken i et halvt eller et helt år.
 • Vi kan søke nye midler neste runde.
 • Søknadsfristen er på senhøsten hvert år.

Lærer det man trenger på jobben og i hverdagslivet

For voksne er det viktig at det man lærer er nyttig - voksne har et fullt liv og har ikke overskudd til å lære ting de ikke trenger. De vil lære noe de har bruk for. Derfor tilpasser vi kursets innhold til den enkelte virksomhet.

For å sikre at kursene treffer, lager vi en yrkesprofil til deltakerne på kurset. I denne står det hva de trenger å mestre av de ulike emnene i sin jobb. Ofte ser vi at det blir fokus på å snakke med kundene.

For mellomledere kan det være å skrive nyanserte og tydelige rapporter eller bli raskere i å bruke excel.

Kartlegger ferdighetsnivå for å tilpasse kurset

Når kurset starter, kartlegger vi deltakerne med hensyn til hvilke av elementene i yrkesprofilen de selv opplever at de mestrer greit, og hvilke de synes er utfordrende. På den måten får læreren tilbakemelding om hva som gå jobbes med på kurset.

Autentiske tekster fra virksomheten

For å øve på lesing og skriving som er relevant for virksomheten, samler vi på forhånd inn tekster som er i omløp i virksomheten. Eksempler kan være ulike skilt og oppslag, personalhåndbok, HMS-regler, ansettelsesavtale, timelister, produktoppslag, internavis og manualer. Disse tekstene kopierer vi opp og legger i kurspermene som deltakerne får utlevert.

 

Hva er kompetansepluss-kurs?

Fakta:

 • Yrkesrettede kurs i grunnleggende ferdigheter som norsk, lesing/skriving, muntlige ferdigheter, data, hverdagsmatematikk
 • Støttes økonomisk av Staten, din virksomhet betaler ikke for kursene
 • Kursene er for voksne i jobb med kort formell utdanning (videregående eller lavere)
 • Passer for virksomheter som ønsker å heve kompetansen.
 • Kursene kan tilpasses til å støtte opp under planlagte kompetansehevende tiltak i bedriften.

Praktisk info:

 • Små grupper, 10 personer i hver gruppe (virksomheter med færre enn 10 ansatte kan også få kurs)
 • En lærer kommer til arbeidsplassen
 • Kursene holdes på et tidspunkt som passer deres virksomhet
 • Virksomheten må stille med lokaler
 • Dere kan få så mange timers kurs dere ønsker
 • Har dere komplisert skiftordning, kan vi tilpasse undervisningen denne
 • En dedikert person i virksomheten må følge opp kurset: Motivere medarbeidere til å melde seg på kurs, følge opp oppmøte, servere frukt/kjeks/kaffe/te på kurset og holde kontakten med Kompetansehuset Neo om kurset

FÅ SVAR PÅ OM KOMPETANSEPLUSS-KURS PASSER FOR DERE