Gratis norskkurs for bemanningsbyråer

Nå kan også bemanningsbyråer få gratis norskkurs til sine medarbeidere!

Tidligere har bemanningsbyråer fått nei når de har søkt om gratis Kompetansepluss-kurs. I år har Kompetanse Norge kommet oss i møte og laget en forsøksordning der også bemanningsbransjen kan få gratis kurs.

Men, det er noen krav som må oppfylles for å kunne få gratis norskopplæring til de ansatte. Dette er de viktigste kravene:

Bemanningsbyrået:

  • må være registeret i registeret for bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet
  • må overholder regler om fast ansettelse
  • kan ikke benytte «nulltimerskontrakter», jfr. aml § 14-9
  • må overholde likebehandlingsprinsippet
  • må være medlem av NHO sin RA-ordning eller tilsvarende

Oppfyller dere disse kravene, er vi gjerne behjelpelig med å søke om kurs til deres medarbeidere

Hva er gratis norskkurs på arbeidsplassen?

Myndighetene har bevilget penger over statsbudsjettet til gratis norskkurs på arbeidsplassen til medarbeidere i lavkompetanseyrker. Vi i Kompetansehuset Neo søker midler for dere og leverer kurs over hele landet.

Helt kort om kurs:

  • Kursene er gratis og yrkesrettede
  • Fokus på muntlige ferdigheter, lesing, skriving og tall, beregning og måling slik det inngår i arbeidsoppgavene.
  • Gruppeundervisning enten fysisk eller digitalt: 5-12 personer. Du kan søke selv om dere er færre enn 5 som ønsker kurs.
  • Vi sender inn søknad på deres vegne innen 7. desember
  • Kursene kan starte i mars/april 2021
 
 

Her kan du laste ned mer informasjon om gratis norskkurs:

Meld din interesse her: