fbpx

Gratis fagbrevkurs med ekstra støtte i norsk - renholdsoperatørfaget og kokkefaget

Vi har 48 kursplasser å tilby til renholdere, 16 plasser til kantinemedarbeidere/kokker. Kursene går over 200 timer på Teams med undervisning fra mars 2021 til juni 2022. 

Alle bedrifter vi samarbeider med får dette tilbudet. 

Kurset medfører ingen ekstra kostnader bortsett fra selve eksamensavgiften som går til fylkeskommunen der deltakeren bor. Pensumlitteraturen er inkludert i kurset, og blir tilsendt deltakeren når kurset starter.

Norskopplæringen tar utgangspunkt i språket slik det brukes på arbeidsplassen som et vanlig Kompetansepluss-kurs, men forbereder i tillegg på lesing av fagbøkene tilhørende kurset. Der andre Kompetansepluss-kurs stopper, går dette videre til fagbrevopplæring og avslutter med intensivt skrivekurs der de blir drillet på å skrive eksamensoppgaver.

Målet med deltakelse er å få fagbrevet. 

Hvem kan få kurset?

Disse kriteriene må oppfylles. For å kunne være med, må medarbeiderne:

Norsk skriftlig nivå A2 kan beskrives slik:

Kan skrive korte, enkle notater og beskjeder som for eksempel et veldig enkelt, personlig brev.

Norsk skriftlig nivå B1 kan beskrives slik:

Kan skrive en enkel og sammenhengende tekst om dagligdagse emner eller om emner som berører meg personlig som for eksempel personlige brev og beskrive opplevelser og inntrykk.

 

Vi kommer til å kartlegge deltakerne for språklig nivå og motivasjon før vi tar dem med i søknaden til Kompetanse Norge. Kartlegging foregår på Teams i møte med vår faglige leder Elina Tomren, innkalling kommer på e-post direkte til personen du har meldt på. Kartleggingen tar 15 minutter.

Påmelding

Hvordan er kurset bygget opp?

Fagbrevkurset går over 200 timer og har 3 deler:

  1. Yrkesrettet norsk språk og norsk ordforråd (75 t). Fra april 2021 til oktober.
  2. Fagbrevkurs (75 t). Fra oktober til februar.
  3. Eksamensskriving (50 t). Fra mars til eksamen i juni 2022.

Undervisningen 3 timer i uken + en lørdag i måneden
3 timer til et fast tidspunkt hver uke, samles deltakere og lærere til kurs. I helgesamlingen vil fokuset være å repetere og sikre at alle deltakere har fått med seg gjennomgangen for måneden forut. Det er også en utmerket anledning for deltakerne til å samle opp spørsmål/utfordringer de har møtt på underveis. Se timeplan for de 4 gruppene for nærmere detaljer om tidspunkt for kurs.

Fleksibel undervisning
Undervisningen vil foregå på Teams, dermed er stedet deltakeren holder til ikke et hinder for å være med. Vi har også undervisningsvideoer av hele pensum å tilby deltakerne som de kan se gjennom når de ønsker selv.

Kursplan med datoer og tidspunkter for de 4 gruppene vi søker for finner du nederst på siden.

Kursets innhold:

Norskkurset i denne pakken har 2 mål:

  1. Å heve deltakerens fungering på jobb ved å styrke norskferdighetene. Vi vil bruke materiell fra deltakernes arbeidsplass som for eksempel dokumenter relatert til deltakernes stilling og arbeidsoppgaver, HMS-dokumenter og liknende.
  2. Å forberede deltakerne på ordforråd og setningsstrukturer de møter i fagbrevpensum, samt innføring i lesestrategier og læringsstrategier. Vi vil også bruke pensumbøkene tilhørende fagbrevet aktivt i denne perioden for å lette innlæring av fagstoffet.

Fagbrevdelen av kurset har som mål å gi deltakerne den faglige innsikten de trenger for å bestå eksamen. Vi går gjennom alle læringsmål for det aktuelle fagbrevet.

Vår undervisning foregår online, på læringsplattformen Teams. Her vil deltakeren både få individuell oppfølging fra lærer, gruppediskusjoner med medelever og gjennomgang av pensum.

Deltakerne får i tillegg tilgang til våre undervisningsvideoer som dekker hele pensum med tilhørende powerpointpresentasjoner. Disse har deltakerne tilgang til helt frem til eksamensdato.

I disse timene skal deltakeren lære å skrive eksamensoppgaver. De vil lære teknikker for å samle relevant stoff til en oppgavebesvarelse og planlegge en besvarelse. De får også tilgang til en eksamensoppgave som er besvart slik at de har en modelltekst å gå ut fra: Denne typen tekst har en egen tone og form som de trenger å bli kjent med. Deltakerne øver seg på å skrive eksamensoppgaver som de sender inn til lærer i forkant av samlingene. Disse får de tilbakemelding på.

Kursplan med datoer og tidspunkt finner du ved å klikke på knappen under: